Informujemy, że 19 kwietnia 2019r. (piątek) Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z jednostkami podległymi będzie czynny do godz. 12:00

natomiast we wotek 23 kwietnia 2019r (wtorek) Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z jednostkami podległymi będzie czynny od godz. 9:00 do 15:30.

chodnikSzanowni Mieszkańcy, w zawiązku z pytaniami dotyczącymi przejścia dla pieszych przy nowym chodniku w Warnkowie, informujemy, iż projekt chodnika został zaopiniowany i zatwierdzony przez zarządcę tej drogi tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez ZZDW w Koszalinie i Urząd Marszałkowski w Szczecinie informujemy, iż chodnik przebiega między innymi przez obszar zabudowany, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość z jaką mogą poruszać się pojazdy to 50 km/h. W ciągu chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki, w celu przejścia na drugą stronę wyznaczono przejście sugerowane. Znajduje się ono w miejscu obniżonego krawężnika i nie jest oznakowane znakami poziomymi ani pionowymi. Zasady funkcjonowania ruchu na przejściach sugerowanych określa Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tym miejscu przejścia sugerowanego obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego. W takich miejscach piesi nie mają pierwszeństwa przed pojazdami. Piesi, chcąc przejść przez jezdnię mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na pojazdy oraz możliwość przekroczenia drogi w sposób bezpieczny. (red)