Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

DROGA NOWOGARD WOJCIESZYN STREFA OBKASZANIE POBOCZY
DROGA NOWOGARD WOJCIESZYN STREFA OBKASZANIE POBOCZY

 

 

 

LESTKOWO REMONT ŚWIETLICY\
LESTKOWO REMONT ŚWIETLICY\
MASZKOWO PORZĄDKOWANIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ\
MASZKOWO PORZĄDKOWANIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ
Osiedle radosława porzadkowanie terenu gminnego na prośbę mieszkańców
OSIEDLE RADOSŁAWA PORZADKOWANIE TERENU GMINNEGO NA PROŚBĘ MIESZKAŃCÓW
SKARPA I SCHODY PRZY 3 GO MAJA PORZADKOWANIE TERENU
SKARPA I SCHODY PRZY 3 GO MAJA PORZADKOWANIE TERENU
SZACHOWNICA PRZY NEPTUNIE KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
SZACHOWNICA PRZY NEPTUNIE KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA REMONT ELEWACJI
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA REMONT ELEWACJI