PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

DROGA NOWOGARD WOJCIESZYN STREFA OBKASZANIE POBOCZY
DROGA NOWOGARD WOJCIESZYN STREFA OBKASZANIE POBOCZY

 

 

 

LESTKOWO REMONT ŚWIETLICY\
LESTKOWO REMONT ŚWIETLICY\
MASZKOWO PORZĄDKOWANIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ\
MASZKOWO PORZĄDKOWANIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ
Osiedle radosława porzadkowanie terenu gminnego na prośbę mieszkańców
OSIEDLE RADOSŁAWA PORZADKOWANIE TERENU GMINNEGO NA PROŚBĘ MIESZKAŃCÓW
SKARPA I SCHODY PRZY 3 GO MAJA PORZADKOWANIE TERENU
SKARPA I SCHODY PRZY 3 GO MAJA PORZADKOWANIE TERENU
SZACHOWNICA PRZY NEPTUNIE KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
SZACHOWNICA PRZY NEPTUNIE KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA REMONT ELEWACJI
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA REMONT ELEWACJI