PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/08/08_Jubileusz_99_lat
99 lat temu, w Mogilnie (dzisiejsze województwo kujawsko - pomorskie), urodziła się mieszkanka Nowogardu Jadwiga Mrugowska (rocznik 1919).

Złożeniem najlepszych życzeń,wręczeniem kwiatów i kosza słodyczy, burmistrz Robert Czapla rozpoczął spotkanie z Szanowną Jubilatką, które miało miejsce w środę, 8 sierpnia br. Burmistrz Jubilatce złożył najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia. 

Pani Jadwiga to córka uczestnika Powstania Wielkopolskiego i zasłużonego mieszkańca Mogilna, z którym w 1945 roku przyjechała na tzw. ziemie odzyskane, by ostatecznie trafić do Nowogardu.

Od początku swego pobytu w naszym mieście, mieszkała przy ul. Wojska Polskiego, dziś jej domem stało się mieszkanie przy ul. Światowida.

Spotkania z takimi osobami, jak pani Jadwiga Mrugowska, to spotkanie z „chodzącą” historią z tą prawdziwą, a nie tą książkową. Życzymy naszej Jubilatce dalszych lat życia w zdrowiu i w pełni sił. (ps)