s7W środę, 11 lipca br., o godz. 9.00 rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie, która została zwołana na wniosek burmistrza Roberta Czapli.

Radni pochylili się tylko nad jednym punktem, a mianowicie nad projektem uchwały przygotowanym przez burmistrza, dotyczącym zabezpieczenia brakującej kwoty na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rekreacyjnej dookoła Jeziora Nowogardzkiego”.

W złożonym przez burmistrza projekcie uchwały, wskazał on jako źródło dofinansowania inwestycji środki, które Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przekazał na konto gminy, jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę, przy uzbrajaniu strefy w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Po blisko dwugodzinnej dyskusji, radni podczas głosowania, jednogłośnie (17 głosów za na 17 obecnych) poparli wniosek burmistrza. To oznacza, że burmistrz Robert Czapla będzie mógł w imieniu Gminy Nowogard podpisać ostateczną umowę na dofinansowanie budowy ścieżki z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego (kwota blisko 3 mln zł) oraz umowy z firmami PRD Nowogard S.A. i ADN Sp. z o.o. na realizację ww. inwestycji.

Wykonawcy w swych ofertach zadeklarowali, że zrealizują inwestycję do 25 października br., czyli zmieszczą się w terminie wskazanym przez Marszałka (do 31 października br.). Tak więc, jeszcze w tym roku będziemy mogli, skorzystać ze ścieżki dookoła jeziora w Nowogardzie.

Przypomnijmy, że wykonane zostaną odcinki od ulicy Kilińskiego do ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej (DPS), od bramy wjazdowej na teren DPS do odcinka, który właśnie jest realizowany (od „dzikiej” plaży w kierunku ul. Promenada) i odcinek drogi od ul. Promenady do słupów, zagradzających wjazd samochodów na ścieżkę rowerową. Przetargiem tym nie został objęty odcinek leśny, na terenie DPS.

***

Podczas sesji radni zwracali uwagę, na nieobecność podczas tak ważnej debaty burmistrza i jego zastępcy. Skarbnik Marcin Marchewka poinformował zebranych, co jest przyczyną absencji burmistrza - od godz. 8.30 rozpoczęła się sprawa w Sądzie w obronie dobrego imienia Gminy Nowogard, przeciwko pozwanym Marcinowi Simińskiemu (red. naczelny Dziennika Nowogardzkiego) i Markowi Słomskiemu (prezes Wydawnictwa Dom Judy). Jednak Przewodniczący przerwał wypowiedź skarbnika informując, że to burmistrz złożył wniosek o zwołanie sesji. I to jest prawda. Wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym złożył burmistrz, ale datę ustala przewodniczący, który po zwołaniu sesji Rady Miejskiej na dzień 11 lipca, na godz. 9.00, został wielokrotnie poinformowany m.in. telefonicznie przez zastępcę burmistrza Krzysztofa Kolibskiego, że wskazana data koliduje z datą rozprawy sądowej. Pomimo posiadanej wiedzy, przewodniczący Piotr Słomski, nie zmienił terminu.

To zachowanie i sposób wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie przez Piotra Słomskiego negatywnie ocenił w swym stanowisku Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który zwrócił uwagę na fakt, że ten wiedząc o toczącym się procesie jego taty (Marek Słomski), wyznaczył termin sesji w tym samym dniu, co proces sądowy, próbując w ten sposób uniemożliwić Burmistrzowi i jego zastępcy udział w procesie albo w sesji Rady Miejskiej. Ponadto wskazano, że takie działanie ma charakter wykorzystywania stanowiska służbowego do celów prywatnych. To postępowanie Przewodniczącego, którego wybrała na to stanowisko i popiera koalicja rządząca pokazuje, że ani przewodniczący ani radni koalicyjni nie są zainteresowani współpracą z burmistrzem, ani działaniami dla dobra Gminy Nowogard. Ważny jest interes jedynie prywatny, anie publiczny.

***

Pomimo wskazanych powyższych działań Przewodniczącego RM, udało się zabezpieczyć w budżecie brakującą kwotę na budowę odcinków ścieżki, które w swych propozycjach wskazali oferenci. Dzięki temu burmistrz będzie mógł podpisać umowy, które pozwolą wykonawcom na realizację, jakże oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. (ps)