PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

sciezka artOstatnia informacja w sprawie budowy ścieżki dookoła jeziora, która została opublikowana na naszej stronie, była nie do końca precyzyjna. I to spowodowało, że mieszkańcy zaczęli się dopytywać nas, kiedy wykonawcy rozpoczną prace. Za to zamieszanie wszystkich Państwa przepraszam.

Szanowni Państwo, otóż w dniu 3 lipca br., nastąpiło jedynie otwarcie ofert, które złożyło dwóch potencjalnych wykonawców: PRD Nowogard S.A. i ADN Sp. z o.o. (w tym momencie nie są oni jeszcze wykonawcami).

Zaproponowane łączne koszty przez obu oferentów, na realizację ścieżki dookoła jeziora, przewyższają jednak zabezpieczone środki w budżecie gminy na ten cel. Dlatego burmistrz Robert Czapla wystąpił o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, aby zabezpieczyć brakującą kwotę.

Dopiero wtenczas, gdy radni poprą projekt uchwały burmistrza Roberta Czapli, zabezpieczający brakującą kwotę, będzie mógł on podpisać stosowną umowę. Od tego dopiero też momentu, oferenci będą wykonawcami budowy ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słomski zwołał sesję na środę 11 lipca br., na godz. 9.00.

Niestety na sesji nie będą obecni ani burmistrz Robert Czapla ani jego zastępca Krzysztof Kolibski, o czym wielokrotnie informowali. W tym bowiem czasie, od godz. 8.30, będą oni przebywać w Sądzie, gdzie rozpocznie się sprawa w obronie dobrego imienia Gminy Nowogard, przeciwko pozwanym Marcinowi Simińskiemu (red. naczelny Dziennika Nowogardzkiego) i Markowi Słomskiemu (prezes Wydawnictwa Dom Judy).

W złożonym przez burmistrza projekcie uchwały, wskazuje on jako źródło dofinansowania inwestycji środki, które Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przekazał na konto gminy, jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę, przy uzbrajaniu strefy w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Tak więc pieniądze nie będą ściągane z żadnej inwestycji. To oznacza, że radni powinni raczej bez większych oporów przyjąć propozycję burmistrza.

Zachodzi jednak obawa, że radni nie zjawią się na wspomnianej sesji i zostanie ona zerwana z powodu braku kworum, czyli nieobecności ustawowej liczby 11 radnych w przypadku naszej Gminy (łac. quorum). Nie przyjęcie uchwały przez radnych lub zerwanie kworum spowoduje, że budowa ścieżki nie zostanie zrealizowana w czasie narzuconym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (zgodnie z zawartą z Gminą umową), a dodatkowo Gmina straci dofinansowanie w wysokości blisko 3 mln zł. Nie ma bowiem możliwości czasowych, aby ogłosić ponownie przetarg i zrealizować inwestycję wówczas w wyznaczonym terminie. (ps)

zdj.: wnowogardzie.pl