a 4W dniu 16 kwietnia br. (poniedziałek), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Nowogard dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ścieżki rekreacyjnej dookoła Jeziora Nowogardzkiego w wysokości 2.807.115 zł. To oznaczało, że budowa ścieżki zostanie sfinansowana w 85% ze środków zewnętrznych, zaś Gmina będzie musiała wyłożyć zaledwie 15% środków własnych. Zarząd postawił jednak warunek, że środki te Gmina musi wydać do 31 października 2018 r. Czasu jest niewiele, a inwestycja rozległa.

Pierwsze postępowanie przetargowe nie przyniosło zamierzonego przez Gminę efektu. Nikt nie odpowiedział na ogłoszenie. Jednak potencjalni wykonawcy zwrócili uwagę, że jeżeli byłaby możliwość wykonania tego działania w części, to byliby gotowi podjąć się tego zadania.

Gmina ogłosiła drugie postępowanie przetargowe. Na ogłoszenie odpowiedział jeden wykonawca. Jednak kwota, którą zaproponował za wykonanie była blisko o 100% wyższa od tej, którą Gmina zamierzała przeznaczyć na to zadanie. Z tego też powodu przetarg ten został unieważniony.

W związku z tym, burmistrz postanowił ogłosić III przetarg. Zadanie zostało podzielone na 7 części, co dało możliwość zgłaszania przez wykonawców propozycji na każdą część oddzielnie.

W dniu 3 lipca br., nastąpiło otwarcie ofert, w których swe propozycje złożyło dwóch wykonawców: PRD Nowogard S.A. na wykonanie odcinków:

Część 1: 2.068.673,08 zł,

Cześć 2: 389.527,16 zł,

Część 3: 339.246,99 zł,

Cześć 7: 116.668,87 zł,

oraz druga nowogardzka firma ADN Sp. z o.o. (wykonawca chodnika w Warnkowie) na odcinki:

Część 5: 430.523,46 zł,

Część 6: 228.588,39 zł.

Oto etapy, które ww. wykonawcy zrealizują do 25 października br.:

Od ulicy Kilińskiego do ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej (DPS), od bramy wjazdowej na teren DPS do odcinka, który właśnie jest realizowany (od „dzikiej” plaży w kierunku ul. Promenada) i odcinek drogi od ul. Promenady do słupów, zagradzających wjazd samochodów na ścieżkę rowerową. Przetargiem tym nie został objęty odcinek leśny, na terenie DPS.

Zaproponowane łączne koszty przez obu wykonawców, na realizację ścieżki dookoła jeziora, przewyższają jednak zabezpieczone środki w budżecie gminy na ten cel. Dlatego też burmistrz Robert Czapla wystąpił o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, aby zabezpieczyć brakującą kwotę. Na realizację tychże odcinków wystarczy dodatkowa kwota 512 tys zł. W projekcie uchwały, burmistrz wskazał jako źródło dofinansowania inwestycji, środki przekazane na konto gminy przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę, przy uzbrajaniu strefy w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Tak więc pieniądze nie będą ściągane z żadnej inwestycji, a to oznacza, że radni powinni bez większej dyskusji przyjąć propozycję burmistrza, aby wykonać ścieżkę dookoła jeziora i nie stracić w ten sposób dofinansowania w kwocie blisko 3 mln zł, które burmistrz pozyskał ze środków unijnych. (ps)

 Z ostatniej chwili

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słomski zwołał sesję na środę 11 lipca br., na godz. 9.00.

W tym dniu, tak się jednak złożyło, burmistrz Robert Czapla wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim będą o godz. 8.30 w Sądzie, gdzie rozpocznie się sprawa w obronie dobrego imienia Gminy Nowogard, przeciwko pozwanym Marcinowi Simińskiemu (red. naczelny) i Markowi Słomskiemu (prezes Wydawnictwa Dom Judy). I z tego też powodu, nie będą mogli uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej. O tym fakcie Piotr Słomski został telefonicznie poinformowany przez zastępce burmistrza, jednak nie zmienił daty sesji.

Czyżby Przewodniczący próbował wykorzystać swoje stanowisko służbowe, aby uniemożliwić udziału burmistrza i jego zastępcy w rozprawie sądowej? Czy też Przewodniczący chce uniemożliwić przez Gminę realizację inwestycji, na którą burmistrz pozyskał z zewnątrz blisko 3 mln zł?