PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2018/07/05_Sikorki_umowa/
W czwartek, 5 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Sikorkach, burmistrz Robert Czapla, podczas spotkania z mieszkańcami i sołtys Małgorzatą Kubiak, podpisał umowę na wybudowanie zbiornika bezodpływowego z instalacją kanalizacyjną oraz budowę w świetlicy pomieszczenia sanitarnego. W spotkaniu brali również udział, kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Adam Czernikiewicz oraz wykonawca.

- W wyremontowanej świetlicy w Sikorkach, brakowało jedynie części sanitarnej. Pozyskaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej na wykonanie tego zadania. W ogłoszonym przetargu wygrała firma z terenu Gminy Nowogard – powiedział burmistrz Robert Czapla. 

Sołtys wsi, Małgorzata Kubiak nie kryje zadowolenia. We wsi jest plac zabaw, boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz duża świetlica, w której prace związane z budowlą części sanitarnej ruszą za około dwa tygodnie. Zakończenie planowane jest w sierpniu br. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowa Piotr Zarośliński. (bs. fot. bs/nws)