2018/07/01_OSP_Osowo_remont
Ruszają prace remontowe na zewnątrz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie.

Prace będą polegały na malowaniu i odświeżeniu elewacji zewnętrznej. Materiał na ten cel zakupiła na wniosek samych strażaków Gmina, zaś prace wykonają oni sami.

W minionym tygodniu burmistrz Robert Czapla, w obecności swego zastępcy Krzysztofa Kolibskiego i radnej Mirosławy Cwajdy, przekazał zakupione materiały remontowe.

Dotychczas, dzięki materiałowi zakupionemu przy wsparciu burmistrza Roberta Czapli, druhowie własnoręcznie wyremontowali remizę wewnątrz. Pomalowane zostały pomieszczenia garażowe, podłogi pokryte specjalną farbą. Dodatkowo strażacy zbudowali boksy na wyposażenie bojowe, które posiada dodatkowo oświetlenie z czujką, które zapala się, gdy wchodzi się do szatni. Wszystkie te prace wykonali sami druhowie.

Jest to najprężniej działająca jednostka OSP w Gminie Nowogard. (ps)