2018/07/01_70lat_OSP_Blotno
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, uczestniczył w sobotnich (30 czerwca br.) uroczystościach z okazji jubileuszu 70. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnie oraz w Festynie Rodzinnym. Obecni byli również m.in. zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz radni powiatowi: Jerzy Jabłoński i Kazimierz Lembas.

To sobotnie świętowanie rozpoczęła Msza św., którą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ks. proboszcz Tomasz Perz.

Po Mszy rozpoczął się uroczysty apel, w czasie którego burmistrz podziękował wszystkim strażakom, członkom ich rodzin i przyjaciołom jednostki, za olbrzymi wkład pracy, jaki włożyli w utworzenie i funkcjonowanie OSP w Błotnie.

- To dzięki Waszej ochotniczej służbie na rzecz bezpieczeństwa, Waszej pracy i zaangażowaniu, przez kolejne dziesięciolecia, społeczność Błotna i okolic, mogła zawsze liczyć na Waszą gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia. Za tą codzienną ochotniczą służbę, za tę niezwykle ważną pracę przez te siedemdziesiąt, przyjmijcie szczere podziękowania - powiedział burmistrz Robert Czapla.

Po życzeniach i gratulacjach, burmistrz Robert Czapla wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim, wręczyli strażakom OSP czek na kwotę 10.000 zł, na zakup potrzebnych rzeczy do remizy.

Życzenia również w swoim imieniu, jak i w imieniu dyrektor nowogardzkiej biblioteki Anety Wysoszyńskiej, złożyła strażakom z Błotna sołtys Danuta Nowak.

Następnie Komendant Gminny OSP dh Artur Konior i Prezes Zarządu Miejsko-Gmonnego OSP Krzysztof Borowski wręczyli strażakom z nowogardzkich jednostek oznaki za wysługę lat w szeregach OSP.

Za 5 lat odznaczeni zostali druhowie: Jarosław Garbat, Jarosław Karpiński, Adrian Barczak, Patryk Rybak, Gracjan Razik, Michał Karaś, Krystian Woźniak, Dominik Pelc, Daniel Pelc, Mariusz Stachowiak, Patrycja Pietrzyk, Sebastian Borowiecki, Dariusz Stachowiak.

Za 10 lat odznaczeni zostali druhowie: Piotr Białczak, Łukasz Zapałowski, Waldemar Razik, Piotr Michalski, Mateusz Gołdyn.

Za 15 lat odznaczeni zostali druhowie: Piotr Kryspel, Damian Grzelak, Arkadiusz Ciechanowski, Piotr Wójcik, Krzysztof Borowski, Marcin Rąpała, Maciej Gołdyn.

Za 20 lat odznaczeni zostali druhowie: Sebastian Sobian, Mariusz Wasilewski, Grzegorz Guraldowski.

Za 25 lat odznaczeni zostali druhowie: Piotr Dobruchowski, Rafał Kłys.

Za 35 lat odznaczeni zostali druhowie: Andrzej Seweryniak.

Za 40 lat odznaczeni zostali druhowie: Bernard Gołdyn, Józef Gurazdowski.

Za 45 lat odznaczeni zostali druhowie: Jerzy Krata.

Wszystkim strażakom OSP, w szczególności druhom z Błotna, serdecznie gratulujemy. (ps)