images/2018/06/29_Seniorzy/
W piątek, 29 czerwca br. na zaproszenie nowogardzkiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie (ZERiI), Burmistrz Nowogardu Robert Czapla spotkał się z grupą około 40. członków Związku oraz nowo wybraną prezes - Renatą Stasiak. Spotkanie, przy kawie i ciastach, które przyniósł zebranym burmistrz, przerodziło się w ożywioną dyskusję na tematy bliskie uczestniczącym w zebraniu nowogardzianom. Poszczególni członkowie oddziału ZERiI pytali burmistrza Roberta Czaplę o szereg kwestii i na każde pytanie otrzymywali wyczerpującą odpowiedź.

Pierwszy z poruszonych tematów dotyczył siedziby oddziału.- Chcemy najpierw wykonać wymianę dachu, który nie jest w dobrym stanie. Następnie ekipy będą mogły przeprowadzić prace remontowe wewnątrz budynku, w tym wymienić instalację elektryczną, odnowić i  pomalować ściany, zająć się ogrzewaniem. Prace planujemy ująć w budżecie na rok 2019 – powiedział burmistrz. 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w trakcie spotkania był temat opieki zdrowotnej. Członkowie Związku wskazywali m.in. na długie kolejki oczekiwania na rehabilitację.  – Staramy się od dawna odzyskać rehabilitację. Udało nam się z nocną i świąteczną opieką zdrowotną. Co teraz możemy zrobić jako gmina? W listopadzie - po wyborach spotkać się z nowymi władzami starostwa i powrócić do rozmów, albo starać się o kontrakt na rehabilitację przez nasz szpital - dużą, rozwijająca się placówkę – powiedział burmistrz. 

Oprócz tematu rehabilitacji rozmawiano również o potrzebie remontu starej części szpitala i laboratorium. W czasie spotkania dyskutowano również o ścieżce dookoła jeziora i jakości nawierzchni ulic w mieście. - Większość ulic w Nowogardzie należy do powiatu. Chcemy je także sukcesywnie remontować - ostatnio wykonaliśmy pierwszy z trzech etapów remontu ul. Żeromskiego. Jest to droga powiatowa. Gmina wydała na to zadanie około 400 tys. zł. Powiat niestety nie dołożył żadnych pieniędzy – mówił burmistrz, który podkreślił, że chce jeszcze w tym roku wybudować chodnik przy ul. Żeromskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2.  

Na zakończenie ponad półtoragodzinnej rozmowy o tematach ważnych dla miasta i mieszkańców, zebrani podziękowali burmistrzowi brawami. - Zaprosiliśmy pana burmistrza do nas, żeby z nim porozmawiać. Jesteśmy usatysfakcjonowani spotkaniem. Popieramy działania pana burmistrza i chcemy z nim współpracować. Sami też mamy mnóstwo pomysłów do zrealizowania – podsumowała Renata Stasiak. 

(bs, fot.: bs/nws)