2018/06/29_Lawki_na_placu_Szarych_Szeregow
W dniu 28 czerwca br., burmistrz Robert Czapla podpisał zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą „Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów”.

Planowane prace polegać mają na :

a. demontażu i utylizacji starych listew siedzisk w ilości 80,50 mb

b. oczyszczeniu istniejących elementów murku - kamienie i spoiny wraz z usunięciem luźnego betonu ze spoin - 56,35 m2

c. uzupełnieniu istniejących spoin zaprawą betonową - beton klasy C20/25 lub gotową zaprawą do uzupełniania ubytków w betonie - 56,35 m2

d. podwyższeniu istniejących murków za pomocą kostki kamiennej - wysokość nadbudowy minimum 10 cm - 40,25 m2

e. zakupie i montażu desek siedziskowych wykonanych z tworzywa sztucznego (szerokość deski min 12 cm grubość deski min. 3 cm) - deski winny być zamontowane do poprzecznych listew wykonanych z takiego samego materiału - 40,25 m2.

Termin składania ofert upływa 20 lipca br., o godz 12:00.

Więcej informacji na stronie BIP.