PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

alejki nad jeziorem - sprzątanie
alejki nad jeziorem - sprzątanie

 

 

 

 

biblioteka - prace remontowe. Przygotowanie sal Izby Pamieci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej
biblioteka - prace remontowe. Przygotowanie sal Izby Pamieci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej

 

 

 

ul. Mikołaja Reja. Utwardzenie podjazdu do budynków mieszkalnych
ul. Mikołaja Reja. Utwardzenie podjazdu do budynków mieszkalnych

 

 

 

molo na plaży - zakonczone prace konserwacyjne
molo na plaży - zakonczone prace konserwacyjne

 

 

 

oczyszczanie wody z zanieczyszczeń, glonów i połamanej trzciny
oczyszczanie wody z zanieczyszczeń, glonów i połamanej trzciny

 

 

 

park (siłownia) przy ul. Waryńskiego - plewienie ścieżek
park (siłownia) przy ul. Waryńskiego - plewienie ścieżek

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - prace przygotowawcze do remontu pomieszczeń
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - prace przygotowawcze do remontu pomieszczeń