PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.


 images/2018/06/11_700_lecia/
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłosił trzecie zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowych miejsc postojowych przy ul. 700-lecia.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. sporządzenie dokumentacji na zagospodarowanie terenu znajdującego się przy ul. 700-lecia (za budynkiem 27 licząc od ul. 700-lecia) polegające na budowie miejsc postojowych, przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej, zagospodarowaniu terenu oraz odprowadzenie wód opadowych. Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Termin wykonania zamówienia do 14 grudnia 2018 r. Termin składania ofert do 11 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

Szczegóły dostępne na stronie BIP.

(ps., fot. bs/nws)