images/2018/06/11_700_lecia/
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłosił trzecie zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowych miejsc postojowych przy ul. 700-lecia.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. sporządzenie dokumentacji na zagospodarowanie terenu znajdującego się przy ul. 700-lecia (za budynkiem 27 licząc od ul. 700-lecia) polegające na budowie miejsc postojowych, przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej, zagospodarowaniu terenu oraz odprowadzenie wód opadowych. Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Termin wykonania zamówienia do 14 grudnia 2018 r. Termin składania ofert do 11 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

Szczegóły dostępne na stronie BIP.

(ps., fot. bs/nws)