PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

 images/2018/06/11_700_lecia/
6 czerwca br., spełniając oczekiwania mieszkańców w zakresie zwiększenia liczby miejsc postojowych w centrum miasta, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłosił zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowych miejsc postojowych przy ul. 700-lecia.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. sporządzenie dokumentacji na zagospodarowanie terenu znajdującego się przy ul. 700-lecia (za budynkiem 27 licząc od ul. 700-lecia) polegające na budowie miejsc postojowych, przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej, zagospodarowaniu terenu oraz odprowadzenie wód opadowych. Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Termin wykonania zamówienia do 14 grudnia 2018 r. Termin składania ofert do 20 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.

Szczegóły dostępne pod linkiem http://bip.nowogard.pl/unzip/9638.dhtml

(bs., fot. bs/nws)