PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

porządki przy ul. 5 Marca
porządki przy ul. 5 Marca

 

 

 

 

zamiatanie ulicy i chodników - ul. Armii Krajowej
zamiatanie ulicy i chodników - ul. Armii Krajowej

 

 

 

odnawianie ławek miejskich - os. Gen. Bemaodnawianie ławek miejskich - os. Gen. Bema

 

 

 

wizyta robocza w remontowanej świetlicy w Karsku
wizyta robocza w remontowanej świetlicy w Karsku

 

 

 

sprzątanie na ul Kowalskiej
sprzątanie na ul Kowalskiej

 

 

 

porządki na ul.: Lutyków i Osiedlowej
porządki na ul.: Lutyków i Osiedlowej

 

 

 

obkoszony i uporządkowany teren gminny przy ul. Ogrodowej
obkoszony i uporządkowany teren gminny przy ul. Ogrodowej

 

 

 

plewienie i porządkowanie parkingu przy przystani
plewienie i porządkowanie parkingu przy przystani

 

 

 

pielęgnacja drzew nad jeziorem
pielęgnacja drzew nad jeziorem

 

 

 

pielęgnacja zieleni i sprzątanie placu Ofiar Katynia
pielęgnacja zieleni i sprzątanie placu Ofiar Katynia

 

 

 

remont elewacji w szpitalu
remont elewacji w szpitalu

 

 

 

ul. Zielona - sprzątanie
ul. Zielona - sprzątanie