Wymiana szkolna młodzieży II LO w Nowogardzie oraz Gymnasium Heide OST
Po raz kolejny w ramach współpracy pomiędzy szkołami Gymnasium Heide OST oraz II LO w Nowogardzie nasze miasto odwiedziła młodzież z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Heide.

4 czerwca br., w nowogardzkim ratuszu nastąpiło przywitanie gości z Heide, którego w imieniu burmistrza Nowogardu Roberta Czapli dokonali skarbnik gminy Marcin Marchewka oraz kierownik wydziału Rozwoju Lokalnego,Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Jarosław Soborski. W spotkaniu powitalnym udział wzięli również: dyrektor II LO w Nowogardzie Elżbieta Janiak, opiekunowie grupy polskiej z II LO w Nowogardzie: Maja Stelmaszak oraz Marek Dobrowolski oraz opiekunowie grupy niemieckiej z Gymnasium Heide OST Ninja Grewe oraz Dietrich Vorpahl. Podczas spotkania goście z Heide  mogli  poznać historię Nowogardu oraz informację o gminie, którą zwiedzą w ramach wymiany uczniowskiej.

Wymiana młodzieży między ww. szkołami trwa od ponad 20 lat. Corocznie młodzież z Heide przyjeżdża na wiosnę do Nowogardu, natomiast nowogardzka młodzież dokonuje rewizyty w okresie jesiennym. Podczas pobytu uczniowie mieszkają u rodzin, biorących udział w wymianie uczniów. W ten sposób młodzież może rozwijać umiejętności językowe a także poznawać nawzajem swoją kulturę i obyczaje.

Tegoroczna wymiana młodzieży jest również szczególna, gdyż w tym roku naszą gminę odwiedziła dwójka opiekunów z Gymnasium Heide OST. Po raz ostatni z grupą młodzieży do Nowogardu przybył Pan Dietrich Vorpahl, który w związku z przejściem na emeryturę przedstawił następczynię koordynacji wymiany młodzieży po stronie Gymnasium Heide OST Panią Ninje Grewe. Serdecznie dziękujemy Panu Vorpahlowi za wieloletnią współpracę, czas i zaangażowanie, jakie poświęcił wymianie szkolnej naszych młodzieży. Pani Ninji Grewe oraz nowogardzkim opiekunom życzymy natomiast dalszego rozwoju wymiany uczniowskiej  oraz zacieśniania współpracy młodzieży naszych miast.

tekst: Szymon Pilipczuk RLFKiS
foto: Marek Dobrowolski II LO w Nowogardzie