PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/06/07_Remiza_w_Wyszomierzu/TERAZ
Dobiega właśnie końca remont remizy strażackiej OSP Wyszomierz. Pozostało już tylko namalować napisy i remiza będzie gotowa.

W czwartek, 7 czerwca br., postępy pracy oglądał burmistrz Robert Czapla wraz z Jarosławem Hołubowskim, koordynatorem remontu z ramienia Gminy. Wizycie burmistrza w Wyszomierzu towarzyszyło małżeństwo Piotra i Anny Gołdyn, którzy byli inicjatorami zbierania podpisów pod wnioski do Burmistrza Nowogardu w sprawie remontu i ocieplenia remizy strażackiej.

W dniu 22 lutego br., przekazali oni wspomniany wniosek, który został podpisany przez 50 mieszkańców dotyczące wykonania ocieplenia remizy strażackiej w Wyszomierzu.

Dotychczas w Wyszomierzu rozbudowany został plac zabaw przy wsparciu miejscowego przedsiębiorcy, wyremontowana została droga na kolonię przy pomocy mieszkańców i sprzętu należącego do ww. przedsiębiorcy, a teraz dobiega końca remont remizy. To nie ostatnie inwestycje w sołectwie Wyszomierz. Burmistrz planuje m. in.: remont przystanku oraz rozpoczęcie najbardziej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – budowy świetlicy.

- Pod koniec czerwca br., powinniśmy już wiedzieć, czy świetlica w Wyszomierzu otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych, o które jako Gmina aplikowaliśmy. Mam nadzieję, że w następnym roku będę mógł przekazać klucze mieszkańcom do ich nowej świetlicy – powiedział burmistrz Robert Czapla.

2018/06/07_Remiza_w_Wyszomierzu/PRZED
A tak remiza wyglądała przed remontem. (ps)