images/2018/06/06_Debata_Zwierzeta/
W środę, 6 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyła się debata społeczna pn. „Sytuacja zwierząt, prawo a rzeczywistość”.Inicjatorami i uczestnikami spotkania byli m.in. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowogardzie na czele z kom. Dorotą Zając. Obecny był także insp. Krzysztof Targoński - komendant Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, asp. sztab. Piotr Pietrzak (zastępca komendanta nowogardzkiego komisariatu), dzielnicowi KP w Nowogardzie Piotr Leyk i Dariusz Rogala. W spotkaniu wziął udział również burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Monika Kukiełka (Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM), Karina Mazur – specjalista ds. odławiania zwierząt, Agata Kiziuk – prezes Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami Koło w Goleniowie, lek. wet. Zdzisław Czerwiński – powiatowy lekarz weterynarii, Agnieszka Głogowska oraz Katarzyna Rasowska z nowogardzkiej biblioteki.

Dyskusja, ukierunkowana głównie na wymianę aktualnych informacji w przedmiocie praw zwierząt, skierowana była przede wszystkim do sołtysów oraz mieszkańców gminy Nowogard.

Inicjująca debatę kom. Dorota Zając wskazała, iż jej celem jest m.in. uświadomienie społeczeństwu jakie są konsekwencje prawne wynikające z braku należytej troski o warunki bytowe zwierząt, tak domowych jak hodowlanych. Podczas dyskusji przedstawiciele policji i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przypomnieli o podstawowej wiedzy na temat praw zwierząt. Każde zwierzę musi mieć zapewniony dostęp do światła dziennego, wody oraz pożywienia. Miejsce, w którym przebywa musi być utrzymywane w czystości. Warto pamiętać, zwłaszcza podczas upałów, iż karygodne jest pozostawianie zwierząt w samochodach przy wysokich temperaturach - taki czyn sklasyfikowany jest jako znęcanie.Porzucenie zwierzęcia również jest przestępstwem – mając wiedzę na temat porzuconego zwierzęcia, należy powiadomić policję, gminę lub schronisko dla zwierząt. Podobnie należy postąpić w przypadku zwierzęcia potrąconego przez samochód. Ponadto: każdy właściciel psa musi mieć aktualny dowód szczepień przeciwko wściekliźnie (jego brak jest wykroczeniem i grozi nałożeniem mandatu karnego od 100 do 500 zł). Nie można też dopuszczać do tego, aby chory pies nie był leczony przez lekarza weterynarii. Jak poinformowano w czasie debaty, schroniska dla zwierząt są niestety przepełnione. Sterylizacja i kastracja zapobiega urodzeniom nowych zwierząt, a co za tym idzie – jest możliwość zmniejszenia się liczby zwierząt bezdomnych i tych zapełniających schroniska.W trakcie debaty omówiono również mającą wejść w życie nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakładać ma m.in. obowiązek czipowania psów i zakaz ich trzymania na łańcuchu.  

W ciągu kilku ostatnich lat na terenie gminy Nowogard odnotowano 84 wykroczenia związane z nieprawidłowym trzymaniem zwierząt. 28 wykroczeń zostało zakończonych nałożeniem mandatów karnych, natomiast w 56 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. W tym samym czasie odnotowano również 16 przestępstw, które zagrożone są przez przepisy prawa, pozbawieniem wolności do lat 3.

W Gminie Nowogard realizacja zapisów ustawy „o ochronie zwierząt” odbywa się na podstawie Uchwały Nr LVI/385/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku, której celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.W ramach zawartego porozumienia komunalnego z Gminą Golczewo od roku 2007 bezdomne psy umieszczane są w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, które zapewnia opiekę, wyżywienie i usługi weterynaryjne w zależności od potrzeb indywidualnego osobnika. W ramach działalności schroniska psy są czipowane i sterylizowane po 14 dniowej kwarantannie, a następnie przekazywane do adopcji.W 2017 roku do schroniska przekazano łącznie 119 psów w tym 17 psów odebranych z gospodarstwa z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami. Od 1 stycznia do 29 maja do schroniska oraz domów tymczasowych przekazano 26 psów. Liczba psów do odłowienia i przekazania do schroniska wzrasta w okresie letnim i świątecznym. W ramach opieki nad zwierzętami Gmina Nowogard zabezpiecza środki finansowe na: ochronę zwierząt (odławianie, opieka weterynaryjna), dofinansowanie schroniska, elektroniczne znakowanie psów oraz sterylizację kotów. W ramach współpracy z wolontariatem działającym na terenie gminy Nowogard część zwierząt udaje się umieszczać w domach tymczasowych, a następnie w domach adopcyjnych. Współpraca z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną oraz Komisariatem Policji często zapobiega występowaniu różnych formą znęcania się nad zwierzętami. W sytuacjach zgłoszeń znęcania się nad zwierzętami dokonywane są kontrole, pouczenia a także czasowe odbieranie zwierząt właścicielom. (bs, fot.bs/nws)