PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/06/05_Barszcz_Sosnowskiego
Pierwszy oprysk, zgodnie z harmonogramem, został wykonany do dnia 15 maja br., kiedy to roślina rozpoczyna wegetacje, początkowo przyjmując postać rozety o szerokości 10-30 cm.

Kolejne zabiegi mają być wykonane:

- mechaniczne usuwanie barszczu poprzez koszenie i ścinanie kwitnących roślin i usuwanie baldachimów - w terminie do dnia 30 czerwca br.,

- II oprysk - w terminie do dnia 31 sierpnia br.

Biorąc jednak pod uwagę wysoką żywotność i plenność rośliny, jak również wydłużoną zdolność nasion do kiełkowania, konieczne stało się zaplanowanie przez gminę Nowogard kolejnych zabiegów. I tak będą wykonywane zabiegi agrotechniczne, polegające na dokonaniu co najmniej dwóch serii oprysków chemicznych w ciągu roku, w przeciągu następnych pięciu lat (z możliwością przedłużenia zabiegów na kolejne lata) w miejscach wyszczególnionych w inwentaryzacji działek, celem całkowitej likwidacji rośliny.

Największe nasilenie Barszczu Sosnowskiego w naszej gminy, występuje na terenie sołectwa Długołęka.

Małgorzata Cichocka

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

%MCEPASTEBIN%