PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2018/06/05_zeromskiego/
W poniedziałek 4 czerwca br. burmistrz Robert Czapla wraz z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oficjalnie przekazali do użytkowania mieszkańcom wyremontowany odcinek ulicy Żeromskiego w Nowogardzie, łączący ulice Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciel wykonawcy inwestycji Krystyna Łazarz - Prezes Zarządu PRD Nowogard, Jan Smolira - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Gardno oraz Kazimierz Lembas - radny powiatowy, Anna Wiąz – radna Rady Miejskiej W Nowogardzie a także mieszkańcy, którzy wcześniej kilkukrotnie brali udział w spotkaniach z burmistrzem Robertem Czaplą, celem omówienia koncepcji remontu tej ulicy.

Podczas spotkania na pytania mieszkańców dotyczące wykonania jezdni odpowiadała prezes Krystyna Łazarz zapewniając, że długo wyczekiwana przez nich, nowa nawierzchnia cechuje się dobrą jakością i trwałością. Przebudowany odcinek ma długość 225 metrów i objęty jest 36 miesięczną gwarancją. Koszt wykonania inwestycji to 314.952 zł i pomimo, iż ul. Żeromskiego jest drogą powiatową to starostwo nie dołożyło do remontu nawet złotówki. 

Oprócz nawierzchni, przy ulicy powstały chodniki i szersze miejsca parkingowe. Z nowo wyremontowanego odcinka ul. Żeromskiego korzystają zmotoryzowani mieszkańcy tej części miasta oraz piesi, w tym dzieci, uczęszczające do pobliskiej szkoły. Przed remontem, przy ulicy z jednej strony nie było chodnika w ogóle.

- Wykonujemy inwestycje etapami. Wykonanie tego remontu, było dla mnie bardzo ważne mimo, że to droga powiatowa. Teraz dzięki nowej nawierzchni ulicy, zwiększy się znacznie nie tylko komfort jazdy ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Przed nami kolejne etapy remontu ulic – powiedział burmistrz Robert Czapla. (bs. fot.bs/nws)