2018/05/16_Sikorki_swietlica
Burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie w sprawie złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Świetlica gminna w Sikorkach – zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego” Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zbiornika bezodpływowego o poj. 2 m3 wraz z instalacją kanalizacyjną oraz budowę pomieszczenia sanitarnego o pow. 2,66 m2 wraz z instalacją oświetleniową.

Termin wykonania: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Oferty można składać do dnia 22.05.2018 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Więcej informacji na stronie BIP.