PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Burmistrz Robert Czapla pozyskał blisko 3 miliony zł na ścieżkę dookoła jeziora

ścieżka dookoła jezioraW dniu 23 października 2017r, burmistrz Robert Czapla, podpisał wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego, które zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 28 marca br., do burmistrza Roberta Czapli wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją, że istnieje możliwość dofinansowania budowy ścieżki dookoła jeziora z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i czy my, jako Gmina, chcemy z tych środków skorzystać.

czytaj więcej...

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. 15 lutego - sprzątanie
ul. 15 lutego - sprzątanie

 

 

 

 

okolice ul. Wiejskiej - sprzątanie
okolice ul. Wiejskiej - sprzątanie

 

 

 

pl. Szarych Szeregów porządki na zieleńcach
pl. Szarych Szeregów porządki na zieleńcach

 

 

 

pl. Szarych Szeregów udrożnianie kanalizacji deszczowej
pl. Szarych Szeregów udrożnianie kanalizacji deszczowej

 

 

 

sprzątanie ulic i chodników w mieście. ul.: Mickiewicza, Cmentarna
sprzątanie ulic i chodników w mieście. ul.: Mickiewicza, Cmentarna

 

 

 

Szczytniki - remont elewacji świetlicy wiejskiej. Wymiana słupka przystanku autobusowego
Szczytniki - remont elewacji świetlicy wiejskiej. Wymiana słupka przystanku autobusowego

 

 

 

ul. Wyszyńskiego, pl. Szarych Szeregów - sprzątanie ulic
ul. Wyszyńskiego, pl. Szarych Szeregów - sprzątanie ulic

 

 

 

ul. Zielona - zamiatanie ulicy i chodnika
ul. Zielona - zamiatanie ulicy i chodnika