2018/04/15_Blotno_silownia
W czerwcu 2017 r., burmistrz Robert Czapla, podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej w Błotnie. Projekt został wykonany przez Pracownię Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” za kwotę 3.444 zł.

W październiku 2017 r., w wyniku zaproszenia do składania ofert, wyłoniono wykonawcę robót, firmę „Pod Trzepakiem” S.C., która za kwotę 23.684 zł, do końca roku 2017, złożyła i zamontowała urządzenia siłowni.

W piątek, 13 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Błotnie Tomaszem Żelazowskim, z sołtys Błotna Danutą Nowak i z sołtysem Karska Jerzym Kubickim, dokonał uroczystego oddania siłowni plenerowej do użytku uczniom oraz wszystkim mieszkańcom sołectwa. Świadkami tego wydarzenia była społeczność szkolna, która przetestowała wszystkie urządzenia. Jak wspomniał dyrektor szkoły, nauczyciele wuefu korzystają z tych urządzeń w czasie swych lekcji.

Warto dodać, że prawie 50% kosztów budowy siłowni pochodzi z funduszu sołeckiego Błotna. (ps)