PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Burmistrz Robert Czapla pozyskał blisko 3 miliony zł na ścieżkę dookoła jeziora

ścieżka dookoła jezioraW dniu 23 października 2017r, burmistrz Robert Czapla, podpisał wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego, które zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 28 marca br., do burmistrza Roberta Czapli wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją, że istnieje możliwość dofinansowania budowy ścieżki dookoła jeziora z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i czy my, jako Gmina, chcemy z tych środków skorzystać.

czytaj więcej...

2018/04/15_Blotno_silownia
W czerwcu 2017 r., burmistrz Robert Czapla, podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej w Błotnie. Projekt został wykonany przez Pracownię Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” za kwotę 3.444 zł.

W październiku 2017 r., w wyniku zaproszenia do składania ofert, wyłoniono wykonawcę robót, firmę „Pod Trzepakiem” S.C., która za kwotę 23.684 zł, do końca roku 2017, złożyła i zamontowała urządzenia siłowni.

W piątek, 13 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Błotnie Tomaszem Żelazowskim, z sołtys Błotna Danutą Nowak i z sołtysem Karska Jerzym Kubickim, dokonał uroczystego oddania siłowni plenerowej do użytku uczniom oraz wszystkim mieszkańcom sołectwa. Świadkami tego wydarzenia była społeczność szkolna, która przetestowała wszystkie urządzenia. Jak wspomniał dyrektor szkoły, nauczyciele wuefu korzystają z tych urządzeń w czasie swych lekcji.

Warto dodać, że prawie 50% kosztów budowy siłowni pochodzi z funduszu sołeckiego Błotna. (ps)