PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/04/15_Blotno_silownia
W czerwcu 2017 r., burmistrz Robert Czapla, podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej w Błotnie. Projekt został wykonany przez Pracownię Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” za kwotę 3.444 zł.

W październiku 2017 r., w wyniku zaproszenia do składania ofert, wyłoniono wykonawcę robót, firmę „Pod Trzepakiem” S.C., która za kwotę 23.684 zł, do końca roku 2017, złożyła i zamontowała urządzenia siłowni.

W piątek, 13 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Błotnie Tomaszem Żelazowskim, z sołtys Błotna Danutą Nowak i z sołtysem Karska Jerzym Kubickim, dokonał uroczystego oddania siłowni plenerowej do użytku uczniom oraz wszystkim mieszkańcom sołectwa. Świadkami tego wydarzenia była społeczność szkolna, która przetestowała wszystkie urządzenia. Jak wspomniał dyrektor szkoły, nauczyciele wuefu korzystają z tych urządzeń w czasie swych lekcji.

Warto dodać, że prawie 50% kosztów budowy siłowni pochodzi z funduszu sołeckiego Błotna. (ps)