PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wsłuchując się w głosy mieszkańców Nowogardu i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zlecił wykonanie zadań w ramach bieżącego utrzymania. Na podstawie zleceń Burmistrza Roberta Czapli w ostatnim czasie wykonano następujące prace:

ułożenie kostki brukowej na przejściu pomiedzy ul. Zieloną a parkingiem przy tej ulicy
ułożenie kostki brukowej na przejściu pomiedzy ul. Zieloną a parkingiem przy tej ulicy
uzpełnienie ubytków w drogach gminnych i powiatowych ul. Lipowa, ul. Mickiewicza, ul. Cmentarna, ul. 15-go Lutego, ul. Młynarska, ul. Żeromskiego, ul. 5-go Marca, ul. Kowalska i ul. Sądowa
uzpełnienie ubytków w drogach gminnych i powiatowych ul. Lipowa, ul. Mickiewicza, ul. Cmentarna, ul. 15-go Lutego, ul. Młynarska, ul. Żeromskiego, ul. 5-go Marca, ul. Kowalska i ul. Sądowa
uzupelnienie ubytków kruszywem i emulsją asfaltową ul. Słonecznej w Warnkowie
uzupelnienie ubytków kruszywem i emulsją asfaltową ul. Słonecznej w Warnkowie
wyrówanie i utwardzenie i płytami ażurowymi drogi gminnej do posesji przy ul. Wojska Polskiego
wyrówanie i utwardzenie i płytami ażurowymi drogi gminnej do posesji przy ul. Wojska Polskiego