PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2018/04/12_Radoslaw
W czwartek 12 kwietnia br., na Osiedlu Radosław Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie pracownika Wydziału Inwestycji i Remontów Pameli Springer, spotkali się z mieszkańcami osiedla aby omówić propozycje koncepcji budowy siłowni zewnętrznej. Planuje się, że urządzenia staną obok oddanego do użytku w ubiegłym roku placu zabaw. 

- Przygotowaliśmy trzy koncepcje. To od was zależy, którą państwo wybierzecie. Po dokonaniu wyboru przystąpimy do projektowania siłowni zewnętrznej dla wszystkich mieszkańców osiedla – powiedział do zebranych mieszkańców burmistrz Robert Czapla. 

Po przeanalizowaniu trzech propozycji, biorący udział w spotkaniu wybrali jedną z nich. Koncepcja ta zakłada, że nowa siłownia zewnętrzna na os. Radosław złożona będzie z sześciu urządzeń: „jeździec i narty”, „biegacz i wioślarz” oraz „prasa nożna i pajacyk”.

 ***

Siłownia zewnętrzna na os. Radosław będzie kolejną wybudowaną z myślą o mieszkańcach. Wcześniej, dzięki staraniom Roberta Czapli, powstała siłownia przy ul. Waryńskiego w Nowogardzie. Siłownią zewnętrzną mogą się również cieszyć mieszkańca Żabowa. (bs)