PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Komendant Policji w NowogardzieZ dniem 13 kwietnia br., obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie objęła komisarz Dorota Zając.

Wcześniej jednak, Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp. Krzysztof Targoński, zwrócił się do burmistrza Roberta Czapli o zaopiniowanie kandydata na funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie.

 6 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim, spotkali się z insp. Krzysztofem Targońskim i kom. Dorotą Zając. Spotkanie to zaowocowało pozytywnym zaopiniowaniem kandydatury kom. Doroty Zając przez Burmistrza Nowogardu na stanowisku nowogardzkiego Komendanta Komisariatu Policji.

Kom. Dorota Zając rozpoczęła swoją służbę w policji w 2005 roku, przechodząc kolejne szczeble awansu. Ostatnim stanowiskiem nowej komendant w Nowogardzie było stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie.

Kom. Dorota Zając zastąpiła na stanowisku Komendanta podinspektor Małgorzatę Figurę, która obecnie pełni swą służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Nowej pani komendant życzymy samych sukcesów zawodowych na nowym stanowisku. (ps)