PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Burmistrz Robert Czapla pozyskał blisko 3 miliony zł na ścieżkę dookoła jeziora

ścieżka dookoła jezioraW dniu 23 października 2017r, burmistrz Robert Czapla, podpisał wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego, które zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 28 marca br., do burmistrza Roberta Czapli wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją, że istnieje możliwość dofinansowania budowy ścieżki dookoła jeziora z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i czy my, jako Gmina, chcemy z tych środków skorzystać.

czytaj więcej...

Komendant Policji w NowogardzieZ dniem 13 kwietnia br., obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie objęła komisarz Dorota Zając.

Wcześniej jednak, Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp. Krzysztof Targoński, zwrócił się do burmistrza Roberta Czapli o zaopiniowanie kandydata na funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie.

 6 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim, spotkali się z insp. Krzysztofem Targońskim i kom. Dorotą Zając. Spotkanie to zaowocowało pozytywnym zaopiniowaniem kandydatury kom. Doroty Zając przez Burmistrza Nowogardu na stanowisku nowogardzkiego Komendanta Komisariatu Policji.

Kom. Dorota Zając rozpoczęła swoją służbę w policji w 2005 roku, przechodząc kolejne szczeble awansu. Ostatnim stanowiskiem nowej komendant w Nowogardzie było stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie.

Kom. Dorota Zając zastąpiła na stanowisku Komendanta podinspektor Małgorzatę Figurę, która obecnie pełni swą służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Nowej pani komendant życzymy samych sukcesów zawodowych na nowym stanowisku. (ps)