PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2W piątek (9 marca br.), o godz. 19.00, burmistrz spotkał się z druhami z jednostki OSP w Ostrzycy. Okazją do spotkania było nie tylko roczne sprawozdanie z działalności Zarządu, ale również przekazanie na rzecz jednostki nowej wydajnej pompy oraz nowego umundurowania. 

Druhowie zgłosili też do burmistrza zapotrzebowanie na pomoc od Gminy w sprawie remontu dachu nad pozostałą częścią remizy. W mijającym roku udało się strażakom wyremtować pomieszczenie świetlicowe remizy, gdzie odbywają się ich spotkania. Okazało się również, że mija właśnie 30 rocznica oddania budynku remizy do użytku oraz 72 rocznica powstania jednostki OSP w Ostrzycy. 

Strażakom z Ostrzycy gratulujemy tegorocznych rocznic oraz tyle samo bezpiecznych powrotów z akcji, co i wyjazdów. (ps)