PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Ocalić od zapomnienia
Po raz kolejny w Bibliotece (6 marca) spotkali się ludzie, którzy chcą utrwalić życiorysy nieżyjących już mieszkańców naszego miasta. W cyklu „Ocalić od zapomnienia” odbyło się już pięć spotkań. Na szóstym spotkaniu bohaterem był Ś.P. Władysław Kuczyński.

Zebranych gości przywitała Dyrektor Biblioteki – Aneta Wysoszyńska. Krótki życiorys Ś.P. Władysława Kuczyńskiego przedstawiła moderatorka spotkań – Kazimiera Fecak. Następnie obszerną prezentację multimedialną złożoną ze zdjęć pokazał Pan Franciszek Karolewski.

Kolejnym punktem spotkania były rozmowy uczestników związane z przedstawianą postacią przy ciepłej herbacie, kawie oraz kawałku ciasta.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, o którym poinformujemy niebawem.