PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

o1We wtorek, 6 marca br., burmistrz Robert Czapla oraz właściciele nieruchomości w Osowie, złożyli podpis na akcie notarialnym zakupu przez Gminę budynku z przeznaczeniem na świetlicę. Obecni byli również mieszkanka Osowa i radna Rady Miejskiej Mirosława Cwajda oraz urzędująca sołtys Osowa Marlena Lisowska. Sołtys podziękowała burmistrzowi za fakt, iż niemal kilkaset osób, w tym wiele dzieci będzie mieć swoje miejsce spotkań i realizacji różnorodnych projektów.

Przypomnijmy: burmistrz Robert Czapla już w ubiegłym roku zabezpieczył część środków z przeznaczeniem na świetlicę w Osowie. Grupka radnych wykreśliła inwestycję z budżetu gminy. Podjęto zatem negocjację z właścicielami budynku w Osowie, celem jego zakupu z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa.W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na zakup budynku w kwocie 202 tys. zł. Kilkakrotnie składany na sesjach projekt uchwały intencyjnej burmistrza Roberta Czapli, znalazł wreszcie poparcie wśród radnych "opozycji" i 21 lutego br. na sesji RM przyjęli, wielokrotnie odrzucany, projekt uchwały pozwalający Gminie na zakup budynku, w którym powstanie długo oczekiwana w Osowie świetlica wiejska. (bs)