Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

o1We wtorek, 6 marca br., burmistrz Robert Czapla oraz właściciele nieruchomości w Osowie, złożyli podpis na akcie notarialnym zakupu przez Gminę budynku z przeznaczeniem na świetlicę. Obecni byli również mieszkanka Osowa i radna Rady Miejskiej Mirosława Cwajda oraz urzędująca sołtys Osowa Marlena Lisowska. Sołtys podziękowała burmistrzowi za fakt, iż niemal kilkaset osób, w tym wiele dzieci będzie mieć swoje miejsce spotkań i realizacji różnorodnych projektów.

Przypomnijmy: burmistrz Robert Czapla już w ubiegłym roku zabezpieczył część środków z przeznaczeniem na świetlicę w Osowie. Grupka radnych wykreśliła inwestycję z budżetu gminy. Podjęto zatem negocjację z właścicielami budynku w Osowie, celem jego zakupu z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa.W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na zakup budynku w kwocie 202 tys. zł. Kilkakrotnie składany na sesjach projekt uchwały intencyjnej burmistrza Roberta Czapli, znalazł wreszcie poparcie wśród radnych "opozycji" i 21 lutego br. na sesji RM przyjęli, wielokrotnie odrzucany, projekt uchwały pozwalający Gminie na zakup budynku, w którym powstanie długo oczekiwana w Osowie świetlica wiejska. (bs)