o1We wtorek, 6 marca br., burmistrz Robert Czapla oraz właściciele nieruchomości w Osowie, złożyli podpis na akcie notarialnym zakupu przez Gminę budynku z przeznaczeniem na świetlicę. Obecni byli również mieszkanka Osowa i radna Rady Miejskiej Mirosława Cwajda oraz urzędująca sołtys Osowa Marlena Lisowska. Sołtys podziękowała burmistrzowi za fakt, iż niemal kilkaset osób, w tym wiele dzieci będzie mieć swoje miejsce spotkań i realizacji różnorodnych projektów.

Przypomnijmy: burmistrz Robert Czapla już w ubiegłym roku zabezpieczył część środków z przeznaczeniem na świetlicę w Osowie. Grupka radnych wykreśliła inwestycję z budżetu gminy. Podjęto zatem negocjację z właścicielami budynku w Osowie, celem jego zakupu z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa.W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na zakup budynku w kwocie 202 tys. zł. Kilkakrotnie składany na sesjach projekt uchwały intencyjnej burmistrza Roberta Czapli, znalazł wreszcie poparcie wśród radnych "opozycji" i 21 lutego br. na sesji RM przyjęli, wielokrotnie odrzucany, projekt uchwały pozwalający Gminie na zakup budynku, w którym powstanie długo oczekiwana w Osowie świetlica wiejska. (bs)