PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

mapaW dniu 6 marca br., burmistrz Robert Czapla podpisał zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie stałej organizacji ruchu na ul. Bohaterów Warszawy, polegający na ustawieniu trzech luster drogowych.

Planuje się ustawienie wspomnianych luster naprzeciwko ulic podporządkowanych względem drogo wojewódzkiej nr 144, a mianowicie: ulicy Racibora, z drogi prowadzącej do boiska Orlik oraz przy Piekarni Pędziszczak. Wspomniane wyjazdy zgłaszali sami Mieszkańcy, zwracając uwagę, że wyjazd ze wspomnianych dróg stwarza niebezpieczeństwo dla kierujących pojazdami w kierunku do i z Chociwla oraz dla tych, którzy próbują włączyć się do ruchu ze wskazanych dróg.

Termin wykonania dokumentacji formalno-prawnej, zezwalającej na realizację tego zadania, to 15 czerwca br.

Więcej informacji można uzyskać na stronie bip.nowogard.pl. (ps)