Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/03/06_Chodnik_w_Warnkowie
Pomimo „zaklinania” rzeczywistości przez kilku radnych, że chodnika w Warnkowie nie będzie, a informacje o rozmowie Burmistrza z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, o czym Państwa informowaliśmy na stronie nowogard.pl, określali bujdą – to chodnik jednak jeszcze w tym roku powstanie!

26 lutego br., wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pismo z Zarządu Zachodniopomorskiego Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) informujące, że w najbliższych dniach planują ogłoszenie przetargu na wykonanie chodnika w Warnkowie, w związku z tym proszą o zabezpieczenie po stronie Gminy stosownej kwoty w budżecie i podpisania listu intencyjnego.

15 września 2017 r., doszło do spotkania burmistrza z wicemarszałkiem w sprawie budowy chodnika od końca ulicy Kościuszki do Warnkowa. Podczas tego spotkania, burmistrz z marszałkiem, szukali rozwiązania mającego doprowadzić do rozpoczęcia robót jeszcze w tym roku, ale brany był również pod uwagę wariant zrealizowania tego zadania wiosną przyszłego roku.

I z taką właśnie informacją zadzwonił we wrześniu 2017 r., Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj do Burmistrza Roberta Czapli. Marszałek poinformował, iż środki na ten cel będą zabezpieczone w budżecie Urzędu Marszałkowskiego i w roku 2018 będzie można przystąpić do wspólnej realizacji budowy chodnika.

***

Wbrew twierdzeniom kilku radnych i kłamstwom publikowanych przez nich w różnych miejscach, słowo dane przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja to nie była tylko czcza obietnica, niepodparta żadnym podpisanym dokumentem, ale słowo dżentelmena, który nie rzucał ich na wiatr.

***

500 tys zł (50%) daje województwo, drugą połowę musi dać Gmina Nowogard. Dlatego też, przewodniczący RM na wniosek burmistrza Roberta Czapli, na najbliższy piątek, 9 marca br., zwołał nadzwyczajną sesję radnych, aby m.in. przyjęli wniosek burmistrza na zabezpieczenie potrzebnych pieniędzy w budżecie gminy. Dopiero wówczas burmistrz będzie mógł podpisać stosowne porozumienie z Panem Marszałkiem i ruszy tak bardzo oczekiwana przez Mieszkańców budowa chodnika.

Zachęcamy Mieszkańców do uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej, na którą wstęp jest otwarty dla każdego.

***

Ta znakomita informacja dla naszych mieszkańców, to efekt długich starań i zaangażowania burmistrza Roberta Czapli w doprowadzenie inwestycji do skutku. (ps)