2018/03/06_Chodnik_w_Warnkowie
Pomimo „zaklinania” rzeczywistości przez kilku radnych, że chodnika w Warnkowie nie będzie, a informacje o rozmowie Burmistrza z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, o czym Państwa informowaliśmy na stronie nowogard.pl, określali bujdą – to chodnik jednak jeszcze w tym roku powstanie!

26 lutego br., wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pismo z Zarządu Zachodniopomorskiego Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) informujące, że w najbliższych dniach planują ogłoszenie przetargu na wykonanie chodnika w Warnkowie, w związku z tym proszą o zabezpieczenie po stronie Gminy stosownej kwoty w budżecie i podpisania listu intencyjnego.

15 września 2017 r., doszło do spotkania burmistrza z wicemarszałkiem w sprawie budowy chodnika od końca ulicy Kościuszki do Warnkowa. Podczas tego spotkania, burmistrz z marszałkiem, szukali rozwiązania mającego doprowadzić do rozpoczęcia robót jeszcze w tym roku, ale brany był również pod uwagę wariant zrealizowania tego zadania wiosną przyszłego roku.

I z taką właśnie informacją zadzwonił we wrześniu 2017 r., Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj do Burmistrza Roberta Czapli. Marszałek poinformował, iż środki na ten cel będą zabezpieczone w budżecie Urzędu Marszałkowskiego i w roku 2018 będzie można przystąpić do wspólnej realizacji budowy chodnika.

***

Wbrew twierdzeniom kilku radnych i kłamstwom publikowanych przez nich w różnych miejscach, słowo dane przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja to nie była tylko czcza obietnica, niepodparta żadnym podpisanym dokumentem, ale słowo dżentelmena, który nie rzucał ich na wiatr.

***

500 tys zł (50%) daje województwo, drugą połowę musi dać Gmina Nowogard. Dlatego też, przewodniczący RM na wniosek burmistrza Roberta Czapli, na najbliższy piątek, 9 marca br., zwołał nadzwyczajną sesję radnych, aby m.in. przyjęli wniosek burmistrza na zabezpieczenie potrzebnych pieniędzy w budżecie gminy. Dopiero wówczas burmistrz będzie mógł podpisać stosowne porozumienie z Panem Marszałkiem i ruszy tak bardzo oczekiwana przez Mieszkańców budowa chodnika.

Zachęcamy Mieszkańców do uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej, na którą wstęp jest otwarty dla każdego.

***

Ta znakomita informacja dla naszych mieszkańców, to efekt długich starań i zaangażowania burmistrza Roberta Czapli w doprowadzenie inwestycji do skutku. (ps)