PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2018/03/06_HDK
We wtorek, 6 marca br. w holu Nowogardzkiego Domu Kultury odbyła się cykliczna akcja poboru krwi. Organizatorem wydarzenia, któremu patronuje Burmistrz Nowogardu Robert Czapla jest Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Hol NDK zgromadził niemal 40 krwiodawców, w większości młodych mieszkańców gminy. Obecni byli również burmistrz Robert Czapla i Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie oraz nadzorujący akcję - lekarz specjalista transfuzjologi klinicznej Joanna Wysocka - Milkiewicz z Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina. 

- W nasze akcje poboru krwi mocno zaangażowana jest młodzież, co bardzo mnie cieszy. Podziękowania składam dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół ogólnokształcących w Nowogardzie. Pamiętajmy, że w Polsce potrzeba średnio ok. 1 litra krwi co 10 minut - powiedział Zdzisław Szmit, prezes założonego ponad 44 lata temu Klubu Honorowych Dawców Krwi.

By oddać krew należy mieć ukończone 18 lat. Przed pobraniem badany jest poziom hemoglobiny, na miejscu analizuje się morfologię i wykonuje badania wirusologiczne.

Podczas niedawnej akcji poboru krwi gromadzono od krwiodawców w Nowogardzie ok. 20 litrów. Dzisiejszy pobór zasilił Centrum Krwiodawstwa o ponad 14 litrów krwi. Kolejna akcja poboru odbędzie się za miesiąc. (bs)