Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

 images/2018/03/06_HDK
We wtorek, 6 marca br. w holu Nowogardzkiego Domu Kultury odbyła się cykliczna akcja poboru krwi. Organizatorem wydarzenia, któremu patronuje Burmistrz Nowogardu Robert Czapla jest Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Hol NDK zgromadził niemal 40 krwiodawców, w większości młodych mieszkańców gminy. Obecni byli również burmistrz Robert Czapla i Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie oraz nadzorujący akcję - lekarz specjalista transfuzjologi klinicznej Joanna Wysocka - Milkiewicz z Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina. 

- W nasze akcje poboru krwi mocno zaangażowana jest młodzież, co bardzo mnie cieszy. Podziękowania składam dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół ogólnokształcących w Nowogardzie. Pamiętajmy, że w Polsce potrzeba średnio ok. 1 litra krwi co 10 minut - powiedział Zdzisław Szmit, prezes założonego ponad 44 lata temu Klubu Honorowych Dawców Krwi.

By oddać krew należy mieć ukończone 18 lat. Przed pobraniem badany jest poziom hemoglobiny, na miejscu analizuje się morfologię i wykonuje badania wirusologiczne.

Podczas niedawnej akcji poboru krwi gromadzono od krwiodawców w Nowogardzie ok. 20 litrów. Dzisiejszy pobór zasilił Centrum Krwiodawstwa o ponad 14 litrów krwi. Kolejna akcja poboru odbędzie się za miesiąc. (bs)