Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

5Pomimo tego, że radni wykreślili z budżetu gminy 300 tys zł na zakup frezu asfaltowego i kruszywa, zapotrzebowanie na ten materiał jest nadal bardzo duże. Dowodem na to są wnioski, które wpłynęły do Burmistrza Nowogardu.

Dotychczas wpłynęły 22 wnioski od osób prywatnych i sołtysów na dostarczenie łącznie 4.870 ton kruszywa. Podczas zaś ostatniego zebrania sołtysów w Wierzchach (2 lutego br. ), lista ta została zwiększona o kolejne wnioski sołtysów (dodatkowe 2050 ton kruszywa).

Burmistrz Robert Czapla, w obecności wszystkich zebranych, podpisał wówczas ogłoszenie na przetarg dotyczący dostarczenia kruszywa do remontu dróg gminnych, który ma trafić m.in. do: Nowogard (ul. Cmentarna, Asnyka, Gen. Bema, Radosława, Zamkowa, Jana Pawła II oraz łącznik pomiędzy ul Reymonta, a Asnyka), Wyszomierz, Długołęka, Kulice, Wojcieszyn, Czermnica, Gardna, Warnkowo, Wołowiec, Trzechel, Żabowo, Orzesze, Ostrzyca, Osowo, Boguszyce, Łęgno, Wierzchy i Strzelewo. Jednak jak zauważyli sołtysi, to jeszcze nie wszystkie wnioski, bo w ciągu roku będą kolejne.

21 lutego br., nastąpiło otwarcie ofert aż 3 dostawców. Najkorzystniejszą ofertę, na dostawę 1.000 ton frezu asfaltowego oraz 1.000 ton kruszywa naturalnego o frakcji 0 - 31,5 mm, złożyła firma „AKT” Kazimierz Tomala.

Kruszywo dostarczane ma być naturalne, o dobrych parametrach zagęszczenia, nadające się do modernizacji dróg. Ponadto dostarczany materiał ma być wolny od: elementów szkodliwych dla środowiska (tj. azbestu, popiołu itd.), tłuczonego gruzu budowlanego, materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg (tj. metalu, drutu itp.).

13 marca br., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na dostarczenie kruszywa oraz frezu.

***

Burmistrz Robert Czapla nadal zachęca mieszkańców do składania wniosków na dostarczenie frezu oraz kruszywa do naprawy dróg gminnych, dróg i ścieżek prowadzących do pól, domostw, a także do terenów użyteczności publicznej. W miarę potrzeb będą ogłaszane kolejne przetargi na dostarczenie frezu i kruszywa na teren wiejski, jak i miejski. (ps)