Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/02/26_s6
W czwartek, 22 lutego br. w siedzibie Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Nowogardzie, odbyło się spotkanie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z przedstawicielami nadzoru i wykonawcami kontraktu budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinkach I oraz II: Budimex S.A. i Przedsiębiorstwa Robót Mostowych "Mosty Łódź" S.A. oraz kierownikami projektów z GDDKiA w Szczecinie.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz Jan Czarkowski kierownik RDKiA w Nowogardzie. Realizację prac na poszczególnych odcinkach streszczali kierownicy projektów obu odcinków: Goleniów - Nowogard (S-3, węzeł Goleniów Północ / z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard) o długości 19,78 km oraz na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard koniec obwodnicy m. Płoty)" o długości 20,363 km. Koszt budowy obu odcinków, przy których pracuje niemal 700 osób to ok. 600 mln zł.

Podczas wizytacji w terenie obejrzano m.in konstrukcje dwóch z szesnastu wiaduktów szlakowych o wytrzymałości 60 ton oraz odcinek budowy w okolicy Wojcieszyna, przy którym zlokalizowane będzie krajowe centrum zarządzania ruchem. Po obu stronach drogi ekspresowej ulokowane będą 2 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), tj. miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych, gdzie możliwe będzie miejsce postoju wyposażone z myślą o podróżnych z dziećmi oraz węzły pozwalające na zjazd.

Burmistrz Robert Czapla pytał o ewentualne utrudnienia dla mieszkańców Gminy w tym m.in. o oznaczenia zjazdu z drogi klasy "S" do poszczególnych miejscowości położonych w okolicy drogi ekespresowej takich jak Wojcieszyn, Maszkowo, Olchowo czy Żabówko.

Jak wyjaśnili kierownicy projektów obu odcinków, wszystkie miejscowości są skomunikowane z drogą klasy "S" a zjazdy z drogi ekspresowej będą możliwe na poszczegółnych węzłach, zgodnie z oznaczeniami.

Nie będzie wiec utrudnień dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. Również miejscowo ulokowane ekrany wygłuszające zniwelują ewentualny hałas dobiegający z drogi.

Utrudnienia mogą pojawić się natomiast dla podróżujących pociągami na trasie budowy odcinka Nowogard – Płoty. Podróż pociągiem w obie strony (w kierunku Kołobrzegu oraz w kierunku Szczecina) od końca kwietnia lub początku maja br. będzie utrudniona..

Podróżni w Płotach będą przesiadać się do autobusów podstawionych przez kolej. - Nie będzie trzeba kupować żadnych dodatkowych biletów ale oczywiście przesiadanie może być dla podróżnych uciążliwe – odpowiedziadał na pytanie burmistrza przedstawiciel wykonawcy. Utrudnienia dla podróżnych mają potrwać około miesiąc.

Data zakończenia budowy odcinka S-3 Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard - to kwiecień 2019r., przy czym prawdopodobnie w sierpniu br. możliwy będzie już przejazd przez Olchowo nową "nitką" drogi. Odcinek Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) zakończony zostanie w marcu przyszłego roku. (bs)