2018/02/26_Umowy_z_organizacjami_podpisane
W 2018 roku, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, ogłosił 8 Otwartych Konkursów Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych, organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskie, prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, opieki społecznej, ochrony zdrowia ludzkiego oraz organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów. Kwota przeznaczona na realizację ww. zadań była wyższa niż w ubiegłym roku i wynosiła 613.200 zł. W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęły 32 oferty od organizacji pozarządowych. Komisja konkursowa w składzie: Jarosław Soborski – przewodniczący, Szymon Pilipczuk – zastępca przewodniczącego, Urszula Berezowska – sekretarz, Marta Wilczańska – członek, Mieczysław Cedro – członek, Tadeusz Hołubowski – członek i Cezary Komisarz – członek, oceniła oferty dotyczące konkursów. Na posiedzeniu w dniu 23 i 29 stycznia br., po rozpatrzeniu ofert pod względem formalnym i merytorycznym, Komisja konkursowa sporządziła sprawozdanie z podaniem propozycji kwot dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych, które przedstawiła burmistrzowi. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przychylił się do propozycji Komisji konkursowej i zaakceptował kwoty dotacji bez zmian.

W dniach 9 i 23 lutego br., burmistrz Robert Czapla uroczyście podpisał z przedstawicielami organizacji pozarządowych umowy na dofinansowanie ich zadań.

Poniżej prezentujemy organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na 2018 rok oraz kwoty im przyznane:

• Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych 40 000 zł

• Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 45 000 zł

• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,SIATKARZ’’ 6 000 zł

• Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza Nowogard 3 000 zł

• VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin 20 000 zł

• Liga Obrony Kraju Klub Strzelectwa Sportowego „TARCZA” Goleniów 10 000 zł

• Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedyneczka’’ 6 000 zł

• Ludowy Klub Sportowy ,,POMORZANIN’’ 221 000 zł

• Klub Motorowy ,,CISY’’ 42 000 zł

• Klub Motorowy ,,CISY’’ 18 000 zł

• Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA’’ 10 000 zł

• Ludowy Kolarski Klub Sportowy ,,Chrabąszcze’’ Nowogard 45 000 zł

• Nowogardzki Klub Tańca Sportowego ,,FLESZ’’ 16 000 zł

• Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy ,,DĄB’’ 1 400 zł

• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1 600 zł

• Stowarzyszenie ,,Jutrzenka’’ 4 000 zł

• Stowarzyszenie Szersza Perspektywa 1 000 zł

• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1 320 zł

• Stowarzyszenie ,,Jutrzenka’’ 3 500 zł

• Stowarzyszenie Klub Żeglarski ,,KNAGA’’ 1 180 zł

• CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1 320 zł

• Polski Komitet Pomocy Społecznej 16 500 zł

• Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych

• ,,Serduszko’’ 10 000 zł • CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 8 000 zł

• Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie 13 500 zł

• Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Goleniowie 2 000 zł

• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie 9 000 zł

• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard 14 000 zł

• Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi 12 000 zł. (ps)