2018/02/10_SP2
Burmistrz Robert Czapla, podpisywał 9 lutego br., umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie.

Ruszają prace przygotowawcze. W pierwszej kolejności burmistrz dokonał wyboru oferty na wykonawcę niezbędnej aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest konieczna do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Wybranym wykonawcą jest Pracownia Architektoniczna "MIMO" z Nowogardu, która za kwotę 7.380 zł, wykona dokumentację w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje kompleksową termomodernizację budynku szkoły, wykonanie izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych remont studzienek piwnicznych oraz schodów zewnętrznych i fragmentu ogrodzenia. 

Środki finansowe, które zostały zapisane przez burmistrza w budżecie gminy na rok 2018 na tę inwestycję, pozwolą w stu procentach zrealizować zadanie. (ps)