2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/01/13_Lestkowo_swietlica
więcej zdjęć... 12 stycznia br., burmistrz Robert Czapla wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego: Jarosławem Hołubowskim – koordynatorem prac remontowych oraz Ritą Mazurczak z Wydziału Inwestycji i Remontów, spotkali się z sołtysem Lestkowa Łukaszem Traczem i mieszkańcami wsi, w celu weryfikacji prac związanych z adaptacją budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Lestkowo zamieszkuje 80 osób: zarówno seniorzy, jak i dzieci potrzebują swojego miejsca spotkań. Dzięki wsparciu Gminy, prace adaptacyjne są na ukończeniu. Aktualnie we wszystkich pomieszczeniach budynku położone są gładzie, wcześniej skuto odpadające tynki oraz zabezpieczono ściany środkiem przeciwgrzybiczym.

Gmina wydała na tę inwestycję dotąd ok. 25 tys., głównie na materiały. Remont wykonują, w ramach prac interwencyjnych, pracownicy z Urzędu Pracy. Mieszkańcy już rozplanowali wstępnie rozkład pomieszczeń, ustalili gdzie będzie znajdowała się kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, szatnia oraz siłownia. Budynek świetlicy jest przestronny, liczy ponad 300 mkw. Pozostało jeszcze wybrać kolor ścian wewnątrz. Na propozycję burmistrza Czapli, obecni mieszkańcy zgodnie przyznali, że sami pomalują wnętrza swojej świetlicy. Pozostały do wykonania m.in. prace związane z zagospodarowaniem piwnicy i terenu wokół świetlicy. Zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, w tym skoszeniem trawy wokół świetlicy, zajmie się sołtys Lestkowa Łukasz Tracz. Oficjalne oddanie świetlicy do użytkowania przewidziane jest pod koniec marca br. (sb)