Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/01/13_Lestkowo_swietlica
12 stycznia br., burmistrz Robert Czapla wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego: Jarosławem Hołubowskim – koordynatorem prac remontowych oraz Ritą Mazurczak z Wydziału Inwestycji i Remontów, spotkali się z sołtysem Lestkowa Łukaszem Traczem i mieszkańcami wsi, w celu weryfikacji prac związanych z adaptacją budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Lestkowo zamieszkuje 80 osób: zarówno seniorzy, jak i dzieci potrzebują swojego miejsca spotkań. Dzięki wsparciu Gminy, prace adaptacyjne są na ukończeniu. Aktualnie we wszystkich pomieszczeniach budynku położone są gładzie, wcześniej skuto odpadające tynki oraz zabezpieczono ściany środkiem przeciwgrzybiczym.

Gmina wydała na tę inwestycję dotąd ok. 25 tys., głównie na materiały. Remont wykonują, w ramach prac interwencyjnych, pracownicy z Urzędu Pracy. Mieszkańcy już rozplanowali wstępnie rozkład pomieszczeń, ustalili gdzie będzie znajdowała się kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, szatnia oraz siłownia. Budynek świetlicy jest przestronny, liczy ponad 300 mkw. Pozostało jeszcze wybrać kolor ścian wewnątrz. Na propozycję burmistrza Czapli, obecni mieszkańcy zgodnie przyznali, że sami pomalują wnętrza swojej świetlicy. Pozostały do wykonania m.in. prace związane z zagospodarowaniem piwnicy i terenu wokół świetlicy. Zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, w tym skoszeniem trawy wokół świetlicy, zajmie się sołtys Lestkowa Łukasz Tracz. Oficjalne oddanie świetlicy do użytkowania przewidziane jest pod koniec marca br. (sb)