2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/01/11_Sybiracy_noworoczne
więcej zdjęć... W czwartek, 11 stycznia br., w restauracji „Przystań", hymnem Sybiraków rozpoczęło się noworoczne spotkanie Związku Sybiraków Oddział Nowogard. Na ten wspólny opłatek, przez prezes nowogardzkiego Związków Sybiraków Franciszkę Kobylińską, zostali zaproszeni m. in.: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk, duszpasterz Sybiraków i Kresowiaków archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ks. Grzegorz Legutko, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP, Michał Buniak, wiceprzewodniczący Związku Sybiraków w Szczecinie.

Była to okazja, aby przy łamaniu opłatkiem i składanych życzeniach wspomnieć o tych, których w tym roku wśród nas zabrakło.

Przy tej wyjątkowej chwili nie mogło zabraknąć również życzeń od zaproszonych gości. W swych życzeniach, burmistrz Nowogardu powiedział m.in.: dziękuję Wam za Wasze świadectwo. Jesteście bohaterami, którzy oddawali swe życie za Polskę i tę Polskę tworzyli. Życzę wszystkim Sybirakom zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia [...].

Niezwykłym wydarzeniem, które towarzyszyło noworocznemu spotkaniu były 90. urodziny Sybiraczki, pani Wandy Kluszczyńskiej, która przyjechała aż spod Katowic, gdzie obecnie mieszka. Nie mogło więc zabraknąć życzeń od burmistrza, który powiedział: życzę ciepła - dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku – dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku – dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju. Kolejnych 90. lat!, także prezentów.

Po odśpiewaniu życzeń, głos zabrała prezes Franciszka Kobilińska, która podziękowała burmistrzowi za dotychczasową współpracę:

- W imieniu własnym oraz Zarządu i Członków Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie, chciałabym serdeczne podziękować naszemu kochanemu panu burmistrzowi Robertowi Czapli, za jego pomoc i wsparcie. Za to, że kiedy jesteśmy w potrzebie, wspiera nas i stara się nasze problemy rozwiązywać za każdym razem. Takiego burmistrza potrzebujemy i mam nadzieję, że nadal będzie on nas Sybiraków, w następnych latach, wspierał i troszczył się o nas.

- Oczywiście, że tak będzie. Macie to Państwo zapewnione, że jako burmistrz – odpowiedział Robert Czapla - nadal będę Was wspierał i pomagał. Możecie drodzy Państwo na mnie zawsze liczyć. A za tak miłe słowa i za zaproszenie bardzo dziękuję Pani Franciszce. (ps)