Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

 • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
 • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert na stanowisko
młodszy referent  w Biurze Rady
wydziału Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
miejsce pracy Nowogard (woj. zachodniopomorskie)

Poszukujemy osoby do prowadzenia sprawnej obsługi administracyjno-technicznej Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie projektów porządków obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, stałych i doraźnych komisji
 2. Kompletowanie dokumentów i materiałów na posiedzenia rady i posiedzenia
 3. Wykonywanie zadań wynikających z ustaleń
 4. Prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków zgłaszanych na posiedzeniach rady i posiedzeniach komisji oraz przestrzeganie ich sprawnego załatwiania.
 5. Prowadzenie rejestru uchwał rady oraz przepisów
 6. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Przewodniczącego
 7. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
 8. Przestrzeganie zgodności z prawem projektów uchwał i innych dokumentów.
 9. Wykonywanie prac związanych z wyborami oraz

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • niekaralność

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl  lub pod nr tel. 913926204 – pani Ewa Łaszuk. Dokumenty aplikacyjne należy składać zgodnie z procedurą naboru wskazaną  w ogłoszeniu o naborze.