Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

0,5 mln zł - tyle Gmina Nowogard zabezpieczyła w budżecie na rok 2018 jako swój wkład w budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kulicach.

Podczas konferencji prasowej, zwołanej przez burmistrza Roberta Czaplę, w środę, 10 stycznia br., w nowogardzkim ratuszu, w obecności kamer i zgromadzonych dziennikarzy, podpisał on umowę na sfinansowanie tejże inwestycji. W konferencji wzięli również udział: sołtys Kulic Krzysztof Kania, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, skarbnik Marcin Marchewka i Adam Czernikiewicz - kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów.

Podpisana umowa, zabezpiecza w pełni finansowy udział Gminy, a więc w sporządzenie dokumentacji oraz w budowie chodnika.

- Gmina po swojej stronie zrobiła wszystko. - powiedział podczas konferencji Burmistrz Nowogardu - Zabezpieczyliśmy nasz wkład w całość. W jakiej formule zostanie ona zrealizowana, to zależy od woli właściciela drogi, czyli Powiatu Goleniowskiego. My deklarujemy pieniądze.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kulice, to przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zwrócił uwagę sołtys Kulic Krzysztof Kania. Mieszkańcy na tę inwestycję czekali kilkanaście lat.

Projekt będzie realizowany w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowogard, a Powiatem Goleniowskim, który jest wykonawcą wspomnianej inwestycji.

Mieszkańcy liczą, że do końca roku inwestycja ta zostanie jednak zrealizowana. (ps)