Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018 01 03 szarych po01W ostatnich dniach grudnia burmistrz Robert Czapla odebrał prace związane z remontem ulicy przy placu Szarych Szeregów. Była to ostatnia ulica, która wymagała remontu w tym rejonie i tym samym zostały za kadencji obecnego burmistrza wyremontowane zostały wszystkie alejki i ulice znajdujące się bezpośrednio przy placu Szarych Szeregów.
Przypomnijmy, iż w ubiegłych latach wyremontowane zostały alejki nad murami i przy jeziorze oraz ulice: Szkolna, Blacharska, Stolarska, Luboszan oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2018 01 04 mapa

 

 

 

 

 

remont ulicy przy placu Szarych Szeregów - przed
przed remontem

 

 

 

2018 01 03 szarych po02
po remoncie

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy wypowiedź kierownik Świetlicy Środowiskowej Moniki Tandeckiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Sebastiana Szymańskiego.

2018 01 03 mtandecka"Wykonanie remontu drogi przylegającj do Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej,, Promyk '', mieszczącej się przy placu Szarych Szeregów był bardzo potrzebny ponieważ droga była nierówna, dziurawa, zagrażajaca bezpieczeństwu chodzącym przez nią dzieci. Cieszymy się bardzo, że Burmistrz Robert Czapla wykonał tą inwestycję jeszcze w tym roku (2017), inwestycja byla długo przez nas wyczekiwana. Myślę, że z czasem można pomyśleć o zamontowaniu progow zwalniajacych co bardziej zapewni bezpieczną drogę do placówki." - powiedziała kierownik Świetlicy Środowiskowej, mgr specjalista ds terapeutycznych, wychowawca - Monika Tandecka.

"Wszyscy powinniśmy zadbać o to, by droga dzieci do szkoły była co dzień bezpieczna. To czy tak będzie, zależy od wszystkich, którzy mogą się do tego przyczynić a więc rodziców, nauczycieli, kierowców, policjantów ale i również organu prowadzącego czyli Gminy Nowogard. Szkoła ze swej strony prowadzi wiele akcji m.in. wspólnie z Policją coroczną akcję „Bezpieczna droga do szkoły". Staramy się nauczyć dzieci podstawowych zasad ruchu drogowego. Uczniowie poznają przepisy mówiące o tym, jak powinien zachowywać się pieszy lub rowerzysta. Gdzie i jak przechodzić na drugą stronę ulicy, kiedy zsiąść z roweru i przeprowadzić go, idąc pieszo.
Remont nawierzchni przy Placu Szarych Szeregów, która każdego poranka jest miejscem manewrów dziesiątek aut Rodziców przywożących swoje pociechy do szkoły,  na pewno przyczyni się w do poprawy bezpieczeństwa uczniów naszej Jedyneczki." - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Sebastian Szymański.

Andrzej Sawicki