Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018 01 03 szarych po01W ostatnich dniach grudnia burmistrz Robert Czapla odebrał prace związane z remontem ulicy przy placu Szarych Szeregów. Była to ostatnia ulica, która wymagała remontu w tym rejonie i tym samym zostały za kadencji obecnego burmistrza wyremontowane zostały wszystkie alejki i ulice znajdujące się bezpośrednio przy placu Szarych Szeregów.
Przypomnijmy, iż w ubiegłych latach wyremontowane zostały alejki nad murami i przy jeziorze oraz ulice: Szkolna, Blacharska, Stolarska, Luboszan oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2018 01 04 mapa

 

 

 

 

 

remont ulicy przy placu Szarych Szeregów - przed
przed remontem

 

 

 

2018 01 03 szarych po02
po remoncie

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy wypowiedź kierownik Świetlicy Środowiskowej Moniki Tandeckiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Sebastiana Szymańskiego.

2018 01 03 mtandecka"Wykonanie remontu drogi przylegającj do Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej,, Promyk '', mieszczącej się przy placu Szarych Szeregów był bardzo potrzebny ponieważ droga była nierówna, dziurawa, zagrażajaca bezpieczeństwu chodzącym przez nią dzieci. Cieszymy się bardzo, że Burmistrz Robert Czapla wykonał tą inwestycję jeszcze w tym roku (2017), inwestycja byla długo przez nas wyczekiwana. Myślę, że z czasem można pomyśleć o zamontowaniu progow zwalniajacych co bardziej zapewni bezpieczną drogę do placówki." - powiedziała kierownik Świetlicy Środowiskowej, mgr specjalista ds terapeutycznych, wychowawca - Monika Tandecka.

"Wszyscy powinniśmy zadbać o to, by droga dzieci do szkoły była co dzień bezpieczna. To czy tak będzie, zależy od wszystkich, którzy mogą się do tego przyczynić a więc rodziców, nauczycieli, kierowców, policjantów ale i również organu prowadzącego czyli Gminy Nowogard. Szkoła ze swej strony prowadzi wiele akcji m.in. wspólnie z Policją coroczną akcję „Bezpieczna droga do szkoły". Staramy się nauczyć dzieci podstawowych zasad ruchu drogowego. Uczniowie poznają przepisy mówiące o tym, jak powinien zachowywać się pieszy lub rowerzysta. Gdzie i jak przechodzić na drugą stronę ulicy, kiedy zsiąść z roweru i przeprowadzić go, idąc pieszo.
Remont nawierzchni przy Placu Szarych Szeregów, która każdego poranka jest miejscem manewrów dziesiątek aut Rodziców przywożących swoje pociechy do szkoły,  na pewno przyczyni się w do poprawy bezpieczeństwa uczniów naszej Jedyneczki." - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Sebastian Szymański.

Andrzej Sawicki