2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

sprzątanie liści na parkingu przy ul. 3 Maja
więcej zdjęć... sprzątanie liści na parkingu przy ul. 3 Maja

 

 

 

sprzątanie zieleńców przy chodniku - ul. 3 Maja
więcej zdjęć... sprzątanie zieleńców przy chodniku - ul. 3 Maja

 

 

 

porządki na alejkach pod murami
więcej zdjęć... porządki na alejkach pod murami 

 

 

 

remont świetlicy w Lestkowie
więcej zdjęć... remont świetlicy w Lestkowie

 

 

 

zamiatanie ścieżek w okolicach fontanny
więcej zdjęć... zamiatanie ścieżek w okolicach fontanny 

 

 

 

sprzątanie nawianych liści na placu za pomnikiem
więcej zdjęć... sprzątanie nawianych liści na placu za pomnikiem 

 

 

 

sprzątanie liści na polanie w Sarnim Lesie
więcej zdjęć... sprzątanie liści na polanie w Sarnim Lesie

 

 

 

oczyszczanie kanału wypływowego przy promenadzie
więcej zdjęć... oczyszczanie kanału wypływowego przy promenadzie

 

 

 

sprzątanie parkingu koło Przystani
więcej zdjęć... sprzątanie parkingu koło Przystani

 

 

 

zieleńce nad jeziorem
więcej zdjęć... usuwanie trzciny i liści na zieleńcach nad jeziorem