PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

sprzątanie liści na parkingu przy ul. 3 Maja
sprzątanie liści na parkingu przy ul. 3 Maja

 

 

 

sprzątanie zieleńców przy chodniku - ul. 3 Maja
sprzątanie zieleńców przy chodniku - ul. 3 Maja

 

 

 

porządki na alejkach pod murami
porządki na alejkach pod murami 

 

 

 

remont świetlicy w Lestkowie
remont świetlicy w Lestkowie

 

 

 

zamiatanie ścieżek w okolicach fontanny
zamiatanie ścieżek w okolicach fontanny 

 

 

 

sprzątanie nawianych liści na placu za pomnikiem
sprzątanie nawianych liści na placu za pomnikiem 

 

 

 

sprzątanie liści na polanie w Sarnim Lesie
sprzątanie liści na polanie w Sarnim Lesie

 

 

 

oczyszczanie kanału wypływowego przy promenadzie
oczyszczanie kanału wypływowego przy promenadzie

 

 

 

sprzątanie parkingu koło Przystani
sprzątanie parkingu koło Przystani

 

 

 

zieleńce nad jeziorem
usuwanie trzciny i liści na zieleńcach nad jeziorem