PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Porozumienie w sprawie budowy sieci podpisane
„Przyszli” mieszkańcy podpisali porozumienie w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Nowogard sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, która planowo zostanie wybudowana przez inwestorów.
W porozumieniu wnioskodawcy zobowiązali się przenieść własność sieci po jej wybudowaniu na rzecz Gminy, a ta zobowiązała się przejąć sieci za 50% wartości całkowitych kosztów poniesionych przez inwestorów na rzecz budowy, jednakże nie większą niż 345 000 zł brutto.

Podpisanie porozumienia między inwestorami a gminą miało miejsce w czwartek, 14 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Uczestniczyli w nim poza zainteresowanymi mieszkańcami gminy także pracownicy Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w tym kierownik wydziału Tadeusz Fiejdasz oraz Danuta Dolega.

O sprawie informowaliśmy już tutaj.