Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Boże Narodzenie jest najuroczyściej obchodzonym świętem. Jest to święto rodzinne, przeważnie spędzane w gronie najbliższych ludzi - sięga tradycjami dawnych czasów. Zachowały się nawet ślady obrzędów z czasów słowiańskich.

2017/12/18_Wigilia_diabetycy
Tradycją stało się to, że w okresie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w radosnej atmosferze wyczekiwania na wigilijną noc, organizują corocznie spotkania opłatkowe dla swoich członków. Spotkania te są nie tylko okazją do składania sobie życzeń, ale i do rozmów prowadzonych w "swoim" gronie.

We wtorek, 13 grudnia br., o godz. 16.00, w świetlicy środowiskowej przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, na wigilijnej kolacji spotkali się członkowie oraz osoby współpracujące z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło Nowogard (PSD).

Oprócz zarządu, członków, osób współpracujących z PSD, ks. kanonika Kazimierza Łukjaniuka, proboszcza parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, radnego powiatowego i dyrektora nowogardzkiego szpitala Kazimierza Lembasa, Przewodniczącego Rady miejskiej w Nowogardzie, w spotkaniu uczestniczył burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który dziękując za zaproszenie życzył, aby nadchodzące święta stały się powodem do radości, do spotkania się z bliskimi, a przede wszystkim życzę wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia […]. Ponadto przekazał zebranym dwie dobre informacje: 1 – o pierwszym inwestorze w nowogardzkiej strefie (firma Press Glass) oraz 2 – o rozpisaniu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Obie informacje zebrani przyjęli oklaskami.

Łamiąc się opłatkiem, zebrani składali sobie wzajemnie życzenia, w których oprócz zdrowia, życzyli sobie kolejnych i częstszych spotkań w tak miłej atmosferze. Po życzeniach wszyscy zasiedli do stołu, na którym znalazły się pyszne potrawy świąteczne. Był czas na wspólne śpiewanie kolęd, długie rozmowy, mnóstwo uśmiechów i uścisków. Podczas tego spotkania każdy mógł w pełni poczuć prawdziwą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Piotr Suchy