Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/12/18_Soltysi_w_Grabinie
W piątek, 16 grudnia br., w świetlicy wiejskiej w Grabinie, odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie burmistrza roberta Czapli z sołtysami gminy Nowogard.

Był to czas na podziękowanie i życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego narodzenia.

- Chciałbym Wam, koleżanki i koledzy sołtysi, serdecznie podziękować za Waszą ciężką pracę. Jestem dumny ze współpracy z każdym z Was i mogę powiedzieć, że wszyscy zasłużyliście na gratulacje i podziękowania. Przekażcie też moje podziękowania Waszym Radom Sołeckim. - zwrócił się do zebranych burmistrz Robert Czapla. - Z okazji świąt i nowego roku przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze życzenia, aby te święta były dla Was wyjątkowym przeżyciem w gronie rodzinnym, zaś kolejny rok przyniósł nam siły i chęci do wspólnej pracy na rzecz naszych mieszkańców.

Głos zabrał sołtys Wyszomierza, któy m.in. powiedział: - Dziękuję Panu burmistrzowi za te słowa wypowiedziane pod naszym adresem. Dziękuję za dotychczasową dobrą współpracę z nami, nie zawsze łatwą, ale mimo wszystko  udaną. Myślę, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej, czego nam i Panu burmistrzowi życzę.

Po życzeniach i po połamaniu się opłatkiem, sołtysi mieli okazję możliwość rozmawiania z kierownikami poszczególnych wydziałów. Spotkanie było też okazją do przedstawienia nowego sołtysa, 37 sołectwa Bieniczki, Rafała Żurka, który został serdecznie przyjęty do grona sołtysów gminy Nowogard. (ps)