PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/12/18_Soltysi_w_Grabinie
W piątek, 16 grudnia br., w świetlicy wiejskiej w Grabinie, odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie burmistrza roberta Czapli z sołtysami gminy Nowogard.

Był to czas na podziękowanie i życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego narodzenia.

- Chciałbym Wam, koleżanki i koledzy sołtysi, serdecznie podziękować za Waszą ciężką pracę. Jestem dumny ze współpracy z każdym z Was i mogę powiedzieć, że wszyscy zasłużyliście na gratulacje i podziękowania. Przekażcie też moje podziękowania Waszym Radom Sołeckim. - zwrócił się do zebranych burmistrz Robert Czapla. - Z okazji świąt i nowego roku przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze życzenia, aby te święta były dla Was wyjątkowym przeżyciem w gronie rodzinnym, zaś kolejny rok przyniósł nam siły i chęci do wspólnej pracy na rzecz naszych mieszkańców.

Głos zabrał sołtys Wyszomierza, któy m.in. powiedział: - Dziękuję Panu burmistrzowi za te słowa wypowiedziane pod naszym adresem. Dziękuję za dotychczasową dobrą współpracę z nami, nie zawsze łatwą, ale mimo wszystko  udaną. Myślę, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej, czego nam i Panu burmistrzowi życzę.

Po życzeniach i po połamaniu się opłatkiem, sołtysi mieli okazję możliwość rozmawiania z kierownikami poszczególnych wydziałów. Spotkanie było też okazją do przedstawienia nowego sołtysa, 37 sołectwa Bieniczki, Rafała Żurka, który został serdecznie przyjęty do grona sołtysów gminy Nowogard. (ps)