PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/12/18_Promyczek
Do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynął wniosek z prośbą o dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 4.5 tys. zł miesięcznie dla punktu przedszkolnego „Promyczek” w Nowogardzie. Wniosek o dodatkową dotację został poparty tym, że od jakiegoś czasu środki pozyskiwane na prowadzenie działalności gospodarczej nie są wystarczające, aby właścicielce opłacało się ją prowadzić.

Krótko po tym burmistrz zaproponował podzielenie brakującej sumy na pół. 12 grudnia br., burmistrz Czapla spotkał się z rodzicami oraz właścicielkę punktu przedszkolnego, aby w obecności sekretarz gminy Agnieszki Sawickiej- Biegańska oraz skarbnika Marcina Marchewki omówić konkretne warunki pomocy ze strony gminy.

Należy zaznaczyć w tym miejscu, że punkt przedszkolny, o którym mowa otrzymuje już dotację od Gminy Nowogard na 13 dzieci w wysokości średnio 16 tys. zł. Dodatkowy dochód tej placówki z opłat ponoszonych przez rodziców wynosi łącznie jedynie około 300 zł miesięcznie.

Rodzice dotychczas za opiekę nad swoimi dziećmi praktycznie nie ponosili kosztów, gdyż na terenie tej placówki realizowana jest tzw. podstawa programowa, która zwalnia z ponoszenia kosztów za opiekę nad dzieckiem do 5 godzin dziennie. Za każda kolejną nadprogramową godzina rodzice są zobowiązani zapłacić umowną kwotę 3 zł.

Problemy placówki zaczęły się w momencie, kiedy liczba podopiecznych znacznie się zmniejszyła. Placówka jest punktem integracyjnym i największy dochód stanowi dotacja na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na tę chwilę dzieci niepełnosprawnych jest trójka.

Podczas spotkania burmistrz Nowogardu podtrzymał swoją propozycję, a Pani sekretarz wyjaśniła, że gmina nie może przystać na propozycję rodziców, którzy chcieli zwiększyć kwotę dofinansowania na dziecko z 40% na 75%.

Podczas prawie godzinnej debaty rodzice próbowali jeszcze negocjować wysokość dodatkowych funduszy. Na koniec jednak przystali na propozycję burmistrza i zgodzili się tymczasowo zaakceptować proponowane rozwiązanie. Niemniej jednak w dalszym ciągu uważają, że koszty, jakie będą ponosić za pełną opiekę i bezpieczeństwo swoich pociech są zdecydowanie za wysokie.

Propozycja, z jaką wyszedł burmistrz, nie jest jednak doraźną pomocą, gdyż bez odpowiedniej uchwały gmina nie może wypłacić dodatkowych środków. Dlatego też na najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały mówiącej o zwiększeniu kwoty finansowania dla punktu „Promyczek” zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej, która zadecyduje, czy takowa pomoc będzie mogła zostać punktowi przyznana. (EO)