Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/12/18_Promyczek
Do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynął wniosek z prośbą o dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 4.5 tys. zł miesięcznie dla punktu przedszkolnego „Promyczek” w Nowogardzie. Wniosek o dodatkową dotację został poparty tym, że od jakiegoś czasu środki pozyskiwane na prowadzenie działalności gospodarczej nie są wystarczające, aby właścicielce opłacało się ją prowadzić.

Krótko po tym burmistrz zaproponował podzielenie brakującej sumy na pół. 12 grudnia br., burmistrz Czapla spotkał się z rodzicami oraz właścicielkę punktu przedszkolnego, aby w obecności sekretarz gminy Agnieszki Sawickiej- Biegańska oraz skarbnika Marcina Marchewki omówić konkretne warunki pomocy ze strony gminy.

Należy zaznaczyć w tym miejscu, że punkt przedszkolny, o którym mowa otrzymuje już dotację od Gminy Nowogard na 13 dzieci w wysokości średnio 16 tys. zł. Dodatkowy dochód tej placówki z opłat ponoszonych przez rodziców wynosi łącznie jedynie około 300 zł miesięcznie.

Rodzice dotychczas za opiekę nad swoimi dziećmi praktycznie nie ponosili kosztów, gdyż na terenie tej placówki realizowana jest tzw. podstawa programowa, która zwalnia z ponoszenia kosztów za opiekę nad dzieckiem do 5 godzin dziennie. Za każda kolejną nadprogramową godzina rodzice są zobowiązani zapłacić umowną kwotę 3 zł.

Problemy placówki zaczęły się w momencie, kiedy liczba podopiecznych znacznie się zmniejszyła. Placówka jest punktem integracyjnym i największy dochód stanowi dotacja na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na tę chwilę dzieci niepełnosprawnych jest trójka.

Podczas spotkania burmistrz Nowogardu podtrzymał swoją propozycję, a Pani sekretarz wyjaśniła, że gmina nie może przystać na propozycję rodziców, którzy chcieli zwiększyć kwotę dofinansowania na dziecko z 40% na 75%.

Podczas prawie godzinnej debaty rodzice próbowali jeszcze negocjować wysokość dodatkowych funduszy. Na koniec jednak przystali na propozycję burmistrza i zgodzili się tymczasowo zaakceptować proponowane rozwiązanie. Niemniej jednak w dalszym ciągu uważają, że koszty, jakie będą ponosić za pełną opiekę i bezpieczeństwo swoich pociech są zdecydowanie za wysokie.

Propozycja, z jaką wyszedł burmistrz, nie jest jednak doraźną pomocą, gdyż bez odpowiedniej uchwały gmina nie może wypłacić dodatkowych środków. Dlatego też na najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały mówiącej o zwiększeniu kwoty finansowania dla punktu „Promyczek” zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej, która zadecyduje, czy takowa pomoc będzie mogła zostać punktowi przyznana. (EO)