Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/12/18_W_sprawie_cmentarza

Każdego roku przed dniem 1 listopada dochodzi w Nowogardzie do konfliktów, które dotyczą organizacji ruchu w okolicach cmentarza. O ile propozycje odpowiadają jednej stronie, nie zawsze przypadają do gustu drugiej. W związku z tym, wyprzedzając przyszłoroczne „święta”, w dniu 12 grudnia br., odbyła się w Urzędzie Miejskim debata, mająca na celu wypracowanie kompromisu między najbardziej zainteresowanymi stronami. Na spotkanie zostali zaproszeni zarówno przedsiębiorcy świadczący swoje usługi na stałe w okolicy cmentarza, jak również handlowcy sprzedający kwiaty czy znicze jedynie w okresie Wszystkich Świętych. 

W spotkaniu brał udział burmistrz Robert Czapla, pracownicy Urzędu ( Adam Aniuksztys oraz Tadeusz Fiejdasz), handlowcy i przedsiębiorcy, którzy w okresie 1 listopada sprzedają kwiaty i znicze pod cmentarzem, oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Nowogardzie (Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzata Figura, Kierownik Referatu Prewencji asp. szt. Sebastian Źróbek oraz Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego asp. szt. Grzegorz Nowak).

 

Na 7 przybyłych handlowców, wszyscy jednogłośnie orzekli, że organizacja ruchu, jaka została wprowadzona w tym roku przez starostwo powiatowe, była najgorszą z możliwych. Podobne stanowisko zajęła Policja, twierdząc, że była to zmiana na gorsze, która stwarzała realne zagrożenie dla osób poruszających się w tym czasie w okolicy cmentarza.

Podczas rozmowy, wszyscy przybyli na spotkanie, po przeanalizowaniu lat poprzednich doszli do wspólnego wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie organizacji ruchu w taki sposób, jak to było zrobione w roku 2016.Czyli najlepszym rozwiązaniem byłoby aby ulica Cmentarna była w tym okresie jednokierunkową a od skrzyżowania z ul. Młynarską w stronę przejazdu kolejowego zamknięta dla ruchu samochodowego, podobnie jak odcinek ul, Nadtorowej. Ulica Mickiewicza otwarta w obu kierunkach z zakazem parkowania na wysokości cmentarza, ale z możliwością zatrzymywania się do 1 minuty.

Ze spotkania został sporządzony protokół, który będzie podstawą do stworzenia projektu na czasową organizację ruchu drogowego w okolicach nowogardzkiego cmentarza na okres świąt związanych z 1 listopada. Wypracowana koncepcja zostanie przedstawiona jako propozycja zmian na lata kolejne w Komendzie Głównej Policji oraz w Starostwie Powiatowym w Goleniowie.

Poniżej przedstawiamy mapkę z czasową organizacją ruchu z zeszłego roku.

2017 12 18 mapa cmentarz