2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/12/18_W_sprawie_cmentarza
więcej zdjęć...

Każdego roku przed dniem 1 listopada dochodzi w Nowogardzie do konfliktów, które dotyczą organizacji ruchu w okolicach cmentarza. O ile propozycje odpowiadają jednej stronie, nie zawsze przypadają do gustu drugiej. W związku z tym, wyprzedzając przyszłoroczne „święta”, w dniu 12 grudnia br., odbyła się w Urzędzie Miejskim debata, mająca na celu wypracowanie kompromisu między najbardziej zainteresowanymi stronami. Na spotkanie zostali zaproszeni zarówno przedsiębiorcy świadczący swoje usługi na stałe w okolicy cmentarza, jak również handlowcy sprzedający kwiaty czy znicze jedynie w okresie Wszystkich Świętych. 

W spotkaniu brał udział burmistrz Robert Czapla, pracownicy Urzędu ( Adam Aniuksztys oraz Tadeusz Fiejdasz), handlowcy i przedsiębiorcy, którzy w okresie 1 listopada sprzedają kwiaty i znicze pod cmentarzem, oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Nowogardzie (Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzata Figura, Kierownik Referatu Prewencji asp. szt. Sebastian Źróbek oraz Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego asp. szt. Grzegorz Nowak).

 

Na 7 przybyłych handlowców, wszyscy jednogłośnie orzekli, że organizacja ruchu, jaka została wprowadzona w tym roku przez starostwo powiatowe, była najgorszą z możliwych. Podobne stanowisko zajęła Policja, twierdząc, że była to zmiana na gorsze, która stwarzała realne zagrożenie dla osób poruszających się w tym czasie w okolicy cmentarza.

Podczas rozmowy, wszyscy przybyli na spotkanie, po przeanalizowaniu lat poprzednich doszli do wspólnego wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie organizacji ruchu w taki sposób, jak to było zrobione w roku 2016.Czyli najlepszym rozwiązaniem byłoby aby ulica Cmentarna była w tym okresie jednokierunkową a od skrzyżowania z ul. Młynarską w stronę przejazdu kolejowego zamknięta dla ruchu samochodowego, podobnie jak odcinek ul, Nadtorowej. Ulica Mickiewicza otwarta w obu kierunkach z zakazem parkowania na wysokości cmentarza, ale z możliwością zatrzymywania się do 1 minuty.

Ze spotkania został sporządzony protokół, który będzie podstawą do stworzenia projektu na czasową organizację ruchu drogowego w okolicach nowogardzkiego cmentarza na okres świąt związanych z 1 listopada. Wypracowana koncepcja zostanie przedstawiona jako propozycja zmian na lata kolejne w Komendzie Głównej Policji oraz w Starostwie Powiatowym w Goleniowie.

Poniżej przedstawiamy mapkę z czasową organizacją ruchu z zeszłego roku.

2017 12 18 mapa cmentarz