PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

W odpowiedzi na insynuacje, które opublikowała jedna z lokalnych gazet, publikujemy poniżej oświadczenia: sołtysa Karska i zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego:

   oświadczenie sołtysa Karska
   oświadczenie Zastępcy burmistrza