PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

W odpowiedzi na insynuacje, które opublikowała jedna z lokalnych gazet, publikujemy poniżej oświadczenia: sołtysa Karska i zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego:

   oświadczenie sołtysa Karska
   oświadczenie Zastępcy burmistrza