PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2016 12 08 choinka

W dniu 22 grudnia 2017 r. o godz.10.00 w Nowogardzkim Domu Kultury zostanie zorganizowana Wigilia dla osób samotnych, chorych i potrzebujących. Osoby samotne i bezdomne otrzymają paczki żywnościowe.

Zapraszają: 
Burmistrz Nowogardu, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Proboszcz Parafii pw.WNMP, 
Pastor KECH.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!