PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2016 12 08 choinka

W dniu 22 grudnia 2017 r. o godz.10.00 w Nowogardzkim Domu Kultury zostanie zorganizowana Wigilia dla osób samotnych, chorych i potrzebujących. Osoby samotne i bezdomne otrzymają paczki żywnościowe.

Zapraszają: 
Burmistrz Nowogardu, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Proboszcz Parafii pw.WNMP, 
Pastor KECH.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!