Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

wniosek wiejskieW środę 13 grudnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę na kwotę 362.442 zł, na dofinansowanie następujących inwestycji w miejscowościach:

  1. Krasnołęka – budowa świetlicy wiejskiej,

  2. Długołęka – rozbudowa budynku świetlicowego o zaplecze sanitarne,

  3. Olchowo- wybudowanie mola nad jeziorem,

  4. Lestkowo – wybudowanie placu zabaw dla dzieci,

  5. Miętno - wybudowanie placu zabaw dla dzieci,

  6. Wołowiec – wymiana dachu na świetlicy wiejskiej,

  7. Sikorki - przebudowa świetlicy wiejskiej poprzez zapewnienie toalet i zbiornika bezodpływowego.

Łączna kwota wszystkich inwestycji to 569.609,50 zł.

W lipcu br., nowogardzki wniosek, uzyskał w Lokalnej grupie Działania „Szanse Bezdroży” ocenę 38 pkt. na 40 możliwych i został wybrany do dofinansowania.Dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

- Cieszę się bardzo, że moje dążenia do uruchomienia nowych inwestycji w Olchowie, Długołęce, Krasnołęce, Wołowcu, Sikorkach, Lestkowie i Miętnie lada dzień zakończą się sukcesem. To jest efekt bardzo dobrej współpracy z sołtysami tych miejscowości. Stare przysłowie mówi: „Zgoda buduje”. I my wspólnie wybudujemy nową infrastrukturę w sołectwach. - powiedział burmistrz Robert Czapla.