PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

wniosek wiejskieW środę 13 grudnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę na kwotę 362.442 zł, na dofinansowanie następujących inwestycji w miejscowościach:

  1. Krasnołęka – budowa świetlicy wiejskiej,

  2. Długołęka – rozbudowa budynku świetlicowego o zaplecze sanitarne,

  3. Olchowo- wybudowanie mola nad jeziorem,

  4. Lestkowo – wybudowanie placu zabaw dla dzieci,

  5. Miętno - wybudowanie placu zabaw dla dzieci,

  6. Wołowiec – wymiana dachu na świetlicy wiejskiej,

  7. Sikorki - przebudowa świetlicy wiejskiej poprzez zapewnienie toalet i zbiornika bezodpływowego.

Łączna kwota wszystkich inwestycji to 569.609,50 zł.

W lipcu br., nowogardzki wniosek, uzyskał w Lokalnej grupie Działania „Szanse Bezdroży” ocenę 38 pkt. na 40 możliwych i został wybrany do dofinansowania.Dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

- Cieszę się bardzo, że moje dążenia do uruchomienia nowych inwestycji w Olchowie, Długołęce, Krasnołęce, Wołowcu, Sikorkach, Lestkowie i Miętnie lada dzień zakończą się sukcesem. To jest efekt bardzo dobrej współpracy z sołtysami tych miejscowości. Stare przysłowie mówi: „Zgoda buduje”. I my wspólnie wybudujemy nową infrastrukturę w sołectwach. - powiedział burmistrz Robert Czapla.