PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/12/14_Nowt_prezes_kola_policyjnych_emerytow_i_rencistow
Wybrano nowego Przewodniczącego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie. W związku z tym, w dniu 12 grudnia br., w komisariacie przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie, burmistrz Czapla spotkał się z członkami Stowarzyszenia, aby oficjalnie pogratulować objęcia stanowiska Panu inspektorowi Eugeniuszowi Frasońskiemu, którego członkowie wybrali na głównego dowódcę w kole.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Po oficjalnym wręczeniu przez burmistrza Roberta Czaplę listu gratulacyjnego dla nowego Przewodniczącego oraz drobnych upominków dla pozostałych członków stowarzyszenia, rozpoczęły się rozmowy.

Inspektor Eugeniusz Frasoński opowiedział pokrótce o działalności stowarzyszenia. Nakreślił priorytety, jakimi się kierują. Podkreślił podczas spotkania, jak ważną rolę odgrywa ono w życiu Policjantów, którzy czynną służbę na rzecz narodu zakończyli. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zrzesza nie tylko policjantów przechodzących na emerytury i renty po zakończeniu służby, ale także członków ich rodzin. Cele, jakie sobie stawiają to integracja środowiska, organizowanie spotkań, wspólne inicjatywy, ale przede wszystkim Stowarzyszenie niesie realną pomoc swoim członkom w trudnych sytuacjach życiowych. Wspólnie walczą o godność i respektowanie nabytych praw oraz uprawnień.

W spotkaniu brali udział także Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzata Figura, oraz członkowie Koła. (EO)