2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/12/14_Nowt_prezes_kola_policyjnych_emerytow_i_rencistow
więcej zdjęć... Wybrano nowego Przewodniczącego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie. W związku z tym, w dniu 12 grudnia br., w komisariacie przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie, burmistrz Czapla spotkał się z członkami Stowarzyszenia, aby oficjalnie pogratulować objęcia stanowiska Panu inspektorowi Eugeniuszowi Frasońskiemu, którego członkowie wybrali na głównego dowódcę w kole.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Po oficjalnym wręczeniu przez burmistrza Roberta Czaplę listu gratulacyjnego dla nowego Przewodniczącego oraz drobnych upominków dla pozostałych członków stowarzyszenia, rozpoczęły się rozmowy.

Inspektor Eugeniusz Frasoński opowiedział pokrótce o działalności stowarzyszenia. Nakreślił priorytety, jakimi się kierują. Podkreślił podczas spotkania, jak ważną rolę odgrywa ono w życiu Policjantów, którzy czynną służbę na rzecz narodu zakończyli. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zrzesza nie tylko policjantów przechodzących na emerytury i renty po zakończeniu służby, ale także członków ich rodzin. Cele, jakie sobie stawiają to integracja środowiska, organizowanie spotkań, wspólne inicjatywy, ale przede wszystkim Stowarzyszenie niesie realną pomoc swoim członkom w trudnych sytuacjach życiowych. Wspólnie walczą o godność i respektowanie nabytych praw oraz uprawnień.

W spotkaniu brali udział także Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzata Figura, oraz członkowie Koła. (EO)