Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/12/14_Nowt_prezes_kola_policyjnych_emerytow_i_rencistow
Wybrano nowego Przewodniczącego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowogardzie. W związku z tym, w dniu 12 grudnia br., w komisariacie przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie, burmistrz Czapla spotkał się z członkami Stowarzyszenia, aby oficjalnie pogratulować objęcia stanowiska Panu inspektorowi Eugeniuszowi Frasońskiemu, którego członkowie wybrali na głównego dowódcę w kole.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Po oficjalnym wręczeniu przez burmistrza Roberta Czaplę listu gratulacyjnego dla nowego Przewodniczącego oraz drobnych upominków dla pozostałych członków stowarzyszenia, rozpoczęły się rozmowy.

Inspektor Eugeniusz Frasoński opowiedział pokrótce o działalności stowarzyszenia. Nakreślił priorytety, jakimi się kierują. Podkreślił podczas spotkania, jak ważną rolę odgrywa ono w życiu Policjantów, którzy czynną służbę na rzecz narodu zakończyli. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zrzesza nie tylko policjantów przechodzących na emerytury i renty po zakończeniu służby, ale także członków ich rodzin. Cele, jakie sobie stawiają to integracja środowiska, organizowanie spotkań, wspólne inicjatywy, ale przede wszystkim Stowarzyszenie niesie realną pomoc swoim członkom w trudnych sytuacjach życiowych. Wspólnie walczą o godność i respektowanie nabytych praw oraz uprawnień.

W spotkaniu brali udział także Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzata Figura, oraz członkowie Koła. (EO)